Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

On lidé asi sa ou pé di

On lidé asi sa ou pé di

●○○ PRÈMYÉ KONTAK

Kèsyon : Ka i ni apré lanmò ?

Vèwsé : Ékl 9:5a

Kèsyon pou pwochen fwa : Ès moun-mò ké wouviv on jou ?

○●○ PRÈMYÉ FWA OU KA VIRÉ

Kèsyon : Ès moun-mò ké wouviv on jou ?

Vèwsé : Jb 14:14, 15

Kèsyon pou pwochen fwa : Kijan lavi ké yé asi latè lè Bondyé ké résisité moun nou enmé ?

○○● DÉZYÈM FWA OU KA VIRÉ

Kèsyon : Kijan lavi ké yé si latè lè Bondyé ké résisité moun nou enmé ?

Vèwsé : Iz 32:18

Kèsyon pou pwochen fwa : Kijan Bondyé ké mèt lapé asi latè ?