Gadé sa ki adan

Vi é Ministè a on krétyen—Kayé a réinyon-la

Vi é Ministè a on krétyen—Kayé a réinyon-la, sé on kayé ka bay pwogram-la é sa pou nou étidyé chak simenn pou lèkti a Labib é pou on réinyon a Témwen a Jéova ki ka fèt an simenn-la.

 

AFICHAJ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

KAYÉ VI É MINISTÈ

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA

ZOUTI POU ÉTIDYÉ ADAN KAYÉ VI É MINISTÈ LA