Geçmää temel materiallarına

İegovanın marturları

Ayırın dili gagauz (latin)

«Gök Padişahlıın İi Haberi bütün dünnedä nasaat olacek, şaatlık olsun hepsi milletlerä, da ozaman bitkisi gelecek» (Matfey 24:14).

İegovanın marturları. Kim onnar?

Biz baş iilderiz bütün dünneyin Yaratıcısına. Bibliyada yazılı, ani Onun adı –İegova. Çünkü biz yaşêêrız İisus Hristozun laflarına görä, biz sayılêrız hristian. Makar ki biz yaşêêrız türlü memleketlerdä, bizi birleştirer bir neet. Biz hepsimiz yardım ederiz insannara üürenmää Bibliya için hem Allahın Padişahlıı için. Bizä deniler «İegovanın marturları», neçin ki biz marturluk ederiz hem annadêrız İegova Allah için hem onun Padişahlıı için.

Tanışın bizim saytlan. Okuyun Bibliyayı onlayn. Üürenin taa çok bizim için hem bizim inanımız için.

 

Sorun parasız Bibliya urokları için

Sorun parasız Bibliya urokları için sizin dilinizdä, yakışıklı sizä vakıtta hem erdä.

Videolar

Onlayn videolar, angısınnar kaavileder inanımızı Allaha.

İegovanın marturların toplantıları

Bulun neredä biz toplanêrız hem nicä izmet ederiz.

Seçilmiş publikaţiyalar

Bakın eni hem seçilmiş publikaţiyaları.

Bakın video jest dilindä

Üürenin Bibliyayı jest dilindä videonun yardımınnan.