Shi kɛya he ni ato saneyitsei lɛ anaa yɛ lɛ

Shi kɛya he ni ato saneyitsei lɛ anaa yɛ lɛ

Nɔkwɛmɔnii (Abɛbuai) Ataomɔhe

Nɔkwɛmɔnii (Abɛbuai) Ataomɔhe

Yibɔ okadii lɛ tsɔɔ wolo lɛ yitsei.

adiagba ni jara wa 43

adiagbai yɛ kpolotoi ahiɛ 35

agbami tso 79

agbó fintɔŋŋ 35

akpoo niyeli he ninefɔ̃ɔ 83

ana drakma ni laaje 85

anɔkwa wein tso 120

aŋɔ masha futu mamu 43

atsu bii enyɔ wein ŋmɔ mli 106

awo nitsulɔi nyɔmɔ denario 97

bi ni laaje 86

bi nyenyeŋtswi 86

drakma ni laaje 85

dumɔwui yashwie sũi srɔtoi anɔ 43

Farisifoi lɛ amasha 58

gbekɛbii ni tara jaji anɔ 39

gwantɛŋ ni du gbɛ 63

gwantɛŋi kɛ abotiai 114

hiɛnaanɔbii agbɛhe tamɔ 83

hii enyɔ ni hiɛ nyɔmɔ 40

jwetri ni aŋɔtee koo mli 43

jwɛi hwiaa yɛ nyɛmi hiŋmɛi mli 35

loofɔji kɛ fɔfɔii 35

mama hee ta mama momo 28

maŋtsɛ kɛ nyɔmɔ kpele ke 64

maŋtsɛ ni tee tawuu he ajina 84

maŋtsɛ ŋmɛ yookpeemɔ he okpɔlɔ 107

mɔ tsina kɔi mli 65

mɔɔmaa 84

mina 100

mumɔ ni he tseee ku esɛɛ 42

naanyo ni efɔ̃ɔɔ nibimɔ 74

nidulɔ 43

nidulɔ ni yawɔɔ 43

nikpɛɛ abui hiŋmɛi 96

nuu niiatsɛ lɛ kɛ Lazaro 88

nuu niiatsɛ mamɔ nitoohei 77

nyɔji ni miimɛ amɛnuŋtsɔ lɛ baa 78

nyɔŋ ni jɛ ŋmɔ mli ba 89

nyɔŋ ni kɛ nyɔmɔ ekeee 64

nyɔŋ anɔkwafo kɛ hiɛshikalɔ 111

ŋmaa kɛ jwɛi 43

ŋmaa kuli gbo, no sɛɛ lɛ ewo yibii 103

oblayei froi nyɔŋma 112

ohiafoi aninefɔ̃ɔ kɛhã okpɔlɔŋmɛɛ 83

okwaafoi gbe wein ŋmɔtsɛ binuu 106

okwaafoi gbɔmɔgbelɔi 106

Samarianyo naanyo kpakpa 73

shĩa nɔkwɛlɔ anɔkwafo 78

shĩa nɔkwɛlɔ ni yeee anɔkwa 87

shikpɔŋ lɛ nɔ ŋoo 35

sinapi wu, hemɔkɛyeli 89

sinapi wu, Maŋtsɛyeli 43

talɛntai 113

toohelɔ lɛ kɛ Farisifonyo 94

Tookwɛlɔ Kpakpa 80

tsãani 43

tsereɔ adɔdɔŋ, miɔ yoma 109

tsɛ ni sumɔɔ akɛ eŋɔ nibii ehã 35

tsũ faneshi 35

tsũ ni ama yɛ tɛsaa nɔ 35

wein hee, wein kotokui memeji 28

wein ŋmɔ mli nitsulɔi 97

wolɛi ni baahɛ gbɔmɛi 22

wuɔ yoo buaa ebii anaa 110

yoma aaatsɔ abui hiŋmɛi mli 96

yoo okulafo kɛ kojolɔ 94

AKRABATSAI ATAOMƆHE

‘Be Kɛhã Amɛhetsuumɔ lɛ Shɛ’ 6

Gbɛfãi ni Yɔɔ Miishɛɛ 10

Namɛi Ji Samariabii Lɛ? 19

Mɔ ko ni Yɔɔ Daimonio 23

Ŋmaahilɛ He Nɔkwɛmɔnii 28

Nii Amli ní Atĩɔ Kɛtsɔɔ Nii 35

Ehe Latsaa Tsɔ Tamɔ Lákulibii 123

Lá Shikpɔŋ Lɛ 127

Kpelebi ni Akɛyiɔ Mɔ 129

“Yɛ Tso Jaŋŋ lɛ Nɔ” 132