Wolo Ni Akɛmaje Romabii Lɛ 16:1-27

  • Paulo jie Foibe, ni ji sɔɔlɔ lɛ shi etsɔɔ (1, 2)

  • Eŋa Kristofoi ni yɔɔ Roma lɛ (3-16)

  • Abɔ kɔkɔ yɛ mligbalamɔi ahe (17-20)

  • Paulo nanemɛi nitsulɔi lɛ aŋamɔi (21-24)

  • Aná ale teemɔŋ sane krɔŋkrɔŋ lɛ (25-27)

16  Miijie Foibe, wɔnyɛmi yoo ni ji sɔɔlɔ* yɛ asafo ni yɔɔ Kenkrea lɛ mli lɛ yi miihã nyɛ,+  koni nyɛhere lɛ atuu yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli bɔ ni sa mɛi krɔŋkrɔŋi lɛ, ni nyɛye nyɛbua lɛ hu kɛ nɔ fɛɛ nɔ ni he baahia lɛ,+ ejaakɛ lɛ diɛŋtsɛ hu eye ebua mɛi pii, ni mi hu mifata he.  Nyɛŋaa Priska kɛ Akwila,+ minanemɛi nitsulɔi yɛ Kristo Yesu mli lɛ nyɛhãa mi,  mɛi ni kɛ amɛwala wo oshãra mli yɛ mihewɔ,*+ ni jeee mi kɛkɛ midaa amɛ shi, shi moŋ jeŋmaji lɛ amli asafoi lɛ fɛɛ hu daa amɛ shi lɛ.  Nyɛŋaa asafo ni yɔɔ amɛshĩa lɛ hu.+ Nyɛŋaa Epaineto, mɔ ni misumɔɔ, ni eji klɛŋklɛŋ yibii ni aná yɛ Asia ahã Kristo lɛ ateŋ mɔ kome lɛ.  Nyɛŋaa Maria, mɔ ni tsu nii waa ehã nyɛ lɛ.  Nyɛŋaa Androniko kɛ Yunia, miwekumɛi+ kɛ minanemɛi gboklɛfoi, ni ji hii ni bɔfoi lɛ le amɛ jogbaŋŋ, ni amɛtsɛ yɛ Kristo mli fe mi lɛ.  Nyɛŋaa Ampliato, mɔ ni misumɔɔ yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ nyɛhãa mi.  Nyɛŋaa Urbano, wɔnaanyo nitsulɔ yɛ Kristo mli, kɛ Staki, mɔ ni misumɔɔ lɛ. 10  Nyɛŋaa Apele, mɔ ni ji anɔkwafo yɛ Kristo mli lɛ. Nyɛŋaa mɛi ni jɛ Aristobulo shĩabii lɛ ateŋ lɛ. 11  Nyɛŋaa Herodion, miwekunyo lɛ. Nyɛŋaa mɛi ni jɛ Narkiso shĩabii lɛ ateŋ ni amɛyɔɔ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ. 12  Nyɛŋaa Trifaina kɛ Trifosa, yei ni tsuɔ nii waa yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ. Nyɛŋaa Persi, mɔ ni wɔsumɔɔ lɛ lɛ, ejaakɛ yoo nɛɛ etsu nii waa yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli. 13  Nyɛŋaa Rufo, mɔ ni ahala yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ, kɛ emami ni ji mi hu mimami lɛ. 14  Nyɛŋaa Asinkrito, kɛ Flegon, kɛ Herme, kɛ Patroba, kɛ Herma, kɛ nyɛmimɛi ni kɛ amɛ yɔɔ lɛ. 15  Nyɛŋaa Filologo kɛ Yulia, Nerea kɛ enyɛmi yoo lɛ, kɛ Olimpa, kɛ mɛi krɔŋkrɔŋi ni kɛ amɛ yɔɔ lɛ fɛɛ. 16  Nyɛkɛ naashɔmɔ krɔŋkrɔŋ aŋaŋaa nyɛhe. Kristo asafoi lɛ fɛɛ miiŋa nyɛ. 17  Agbɛnɛ, nyɛmimɛi, miiwo nyɛ hewalɛ akɛ, nyɛhãa nyɛhiŋmɛi ahia mɛi ni jeɔ tsɔɔmɔ ni nyɛkase lɛ sɛɛ ni amɛkɛ mligbálamɔi kɛ nanetɔ̃tɔmɔ nibii baa lɛ anɔ, ni nyɛtsia nyɛhe kɛjea amɛhe.+ 18  Ejaakɛ mɛi ni tamɔ nɛkɛ lɛ, jeee wɔ-Nuŋtsɔ Kristo nyɔji ji amɛ, shi moŋ amɛji nyɔji hã amɛ diɛŋtsɛ amɛtsinebaa nii,* ni amɛkɛ naaŋɔɔmɔ wiemɔi kɛ yiteŋmuluwoo wiemɔi lakaa mɛi ni leee efɔŋ lɛ atsuii. 19  Mɛi fɛɛ ena akɛ nyɛboɔ Nyɔŋmɔ toi, ni no hewɔ lɛ, miná miishɛɛ waa yɛ nyɛhewɔ. Shi miisumɔ ni nyɛfee nyɛhe hiɛshikalɔi yɛ ekpakpa gbɛfaŋ, shi yɛ efɔŋ gbɛfaŋ lɛ, mɛi ni leee nɔ ko.+ 20  Etsɛŋ, Nyɔŋmɔ ni hãa toiŋjɔlɛ lɛ baahã nyɛnaanaa Satan+ nɔ ni nyɛkpɔtɔ lɛ yɛ nyɛnajiashi. Wɔ-Nuŋtsɔ Yesu dromɔ lɛ kɛ nyɛ ahia shi. 21  Timoteo, minaanyo nitsulɔ lɛ, kɛ miwekumɛi Lukio, kɛ Yason, kɛ Sosipatre hu miiŋa nyɛ.+ 22  Mi Tertio, mɔ ni ŋma nɛkɛ wolo nɛɛ, mi hu miiŋa nyɛ yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli. 23  Gaio,+ mɔ ni miyato eŋɔɔ ni asafo lɛ fɛɛ hu kpeɔ yɛ eshĩa lɛ, miiŋa nyɛ. Erasto, maŋ shika nɔkwɛlɔ lɛ kɛ enyɛmi nuu Kwarto hu miiŋa nyɛ. 24 * —— 25  Agbɛnɛ, Nyɔŋmɔ baanyɛ ahã nyɛhe awa yɛ sane kpakpa ni mijajeɔ lɛ kɛ Yesu Kristo he sane ni mishiɛɔ lɛ naa. Sane kpakpa nɛɛ kɛ teemɔŋ sane krɔŋkrɔŋ+ ni akɛto kɛjɛ blema tɔ̃ɔ lɛ kpojiemɔ lɛ kpãa gbee; 26  shi amrɔ nɛɛ ajie teemɔŋ sane nɛɛ kpo yɛ naanɔ Nyɔŋmɔ lɛ famɔ naa, ni atsɔ gbalɔi lɛ a-Ŋmalɛ lɛ nɔ ahã ale yɛ jeŋmaji lɛ fɛɛ ateŋ koni no ahã atsɔ hemɔkɛyeli nɔ abo toi; 27  Nyɔŋmɔ, mɔ ni ekome too pɛ ji hiɛshikalɔ lɛ,+ lɛ atsɔ Yesu Kristo nɔ akɛ anunyam ahã kɛya naanɔ. Amen.

Shishigbɛ Niŋmaa

Ekã shi faŋŋ akɛ, Foibe sɔmɔ asafo lɛ yɛ sane kpakpa shiɛmɔ nitsumɔ lɛ mli. Okɛto Fip 4:3 lɛ he.
Loo “mɛi ni kɛ amɛkuɛ fɔ̃ shi yɛ misusuma hewɔ.”
Loo “amɛmusu.”