Ezekiel 48:1-35

  • Ajara shikpɔŋ lɛ (1-29)

  • Maŋ lɛ agbói 12 lɛ (30-35)

    • Maŋ ni atsɛ lɛ akɛ “Yehowa Yɛ Jɛmɛ” (35)

48  “Wekui lɛ agbɛ́ii nɛ, kɛjɛ husu ni yɔɔ kooyigbɛ tɔ̃ɔ lɛ naa: Dan gbɛfaŋnɔ+ lɛ jeɔ shishi kɛjɛɔ Hetlon gbɛ lɛ he kɛyaa Lebo-hamat*+ kɛyamɔ Hazar-enan, yɛ Damasko husu lɛ he kɛmiiya kooyigbɛ, yɛ Hamat+ masɛi; ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Asher gbɛfaŋnɔ+ lɛ kɛ Dan nɔ lɛ jeɔ husu, ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Naftali gbɛfaŋnɔ+ lɛ kɛ Asher nɔ lɛ jeɔ husu, ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Manase gbɛfaŋnɔ+ lɛ kɛ Naftali nɔ lɛ jeɔ husu, ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Efraim gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Manase nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Ruben gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Efraim nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Yuda gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Ruben nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.  Yuda husu lɛ naa, kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa ji he ni nyɛbaafo shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ ni lɛɛmɔ ji ninetalɔi* 25,000 lɛ yɛ,+ ni ekɛ wekui krokomɛi lɛ agbɛfaŋnɔ lɛ baaje husu kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa. Jamɔhe lɛ baama teŋ.  “Shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ ni nyɛbaafo nyɛhã Yehowa lɛ kɛlɛ ji ninetalɔi 25,000 ni elɛɛmɔ ji ninetalɔi 10,000. 10  Enɛ ji nɔ ni baatsɔ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ kɛhã osɔfoi lɛ.+ Ekɛlɛ yɛ kooyigbɛ baafee ninetalɔi 25,000, ni yɛ anaigbɛ lɛ, ebaafee 10,000, yɛ bokãgbɛ lɛ, ebaafee 10,000, ni yɛ wuoyigbɛ lɛ, ebaafee 25,000. Yehowa jamɔhe lɛ baama teŋ. 11  Akɛbaahã osɔfoi ni afee amɛ krɔŋkrɔŋ ni jɛ Zadok bihii lɛ ateŋ lɛ,+ mɛi ni tsu nitsumɔi ni mikɛwo amɛdɛŋ lɛ, ni amɛjeee misɛɛ be ni Israelbii lɛ kɛ Levibii lɛ je misɛɛ lɛ.+ 12  Amɛbaaná gbɛfaŋnɔ yɛ shikpɔŋ ni abaafo akɛ nɔ ko ni yɔɔ krɔŋkrɔŋ fe fɛɛ lɛ mli, yɛ Levibii lɛ ahusu lɛ naa. 13  “Abaahã Levibii lɛ shikpɔŋ ni kɛlɛ ji ninetalɔi 25,000 ni elɛɛmɔ ji 10,000 yɛ osɔfoi lɛ ashikpɔŋ lɛ husu lɛ naa pɛpɛɛpɛ. (Ekɛlɛ muu fɛɛ baafee 25,000, ni elɛɛmɔ baafee 10,000.) 14  Amɛkahɔ̃ɔ shikpɔŋ lɛ he ni hi fe fɛɛ nɛɛ eko, ni amɛkɛ eko akatsake nɔ ko, ni amɛkɛ eko hu akahã mɔ ko, ejaakɛ eji nɔ ko krɔŋkrɔŋ kɛhã Yehowa. 15  “Shikpɔŋ ni baashwɛ ni lɛɛmɔ ji ninetalɔi 5,000 ni yɔɔ husu ni ji ninetalɔi 25,000 lɛ naa lɛ, maŋ lɛ kɛbaatsu nitsumɔ fɛɛ nitsumɔ ni jeee krɔŋkrɔŋ,+ kɛ́ tsumaa jio, kooloi alɛɛhe jio. Maŋ lɛ baama teŋ.+ 16  Maŋ lɛ susumɔi lɛ nɛ: Kooyigbɛ husu lɛ ji ninetalɔi 4,500, ni wuoyigbɛ lɛ ji 4,500, ni bokãgbɛ husu lɛ ji 4,500, ni anaigbɛ husu lɛ ji 4,500. 17  Maŋ lɛ kooloi alɛɛhe lɛ baafee ninetalɔi 250 kɛmiiya kooyigbɛ, 250 kɛmiiya wuoyigbɛ, 250 kɛmiiya bokãgbɛ, kɛ 250 kɛmiiya anaigbɛ. 18  “Shikpɔŋ ni baashwɛ lɛ kɛlɛ baafee tamɔ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ lɛ nɔ lɛ,+ ninetalɔi 10,000 kɛmiiya bokãgbɛ, kɛ 10,000 kɛmiiya anaigbɛ. Ekɛlɛ baafee tamɔ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ lɛ kɛlɛ, ni enibaa nii lɛ baatsɔ niyenii ahã mɛi ni sɔmɔɔ maŋ lɛ. 19  Mɛi ni jɛ Israel wekui lɛ fɛɛ amli ni sɔmɔɔ maŋ lɛ baahu mli.+ 20  “Shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ muu lɛ fɛɛ kɛlɛ baafee ninetalɔi 25,000 yɛ ekoji ejwɛ lɛ fɛɛ anɔ. Nyɛfoa nyɛfɔa shi akɛ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ yɛ maŋ lɛ gbɛfaŋnɔ lɛ masɛi. 21  “Nɔ ni baashwɛ yɛ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ lɛ kɛ maŋ lɛ gbɛfaŋnɔ lɛ biɛ kɛ biɛ lɛ baatsɔ lumɔ lɛ nɔ.+ Ebaahi husui ni kɛlɛ ji ninetalɔi 25,000 yɛ shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ lɛ bokãgbɛ kɛ anaigbɛ lɛ ŋɛlɛ nɔ. Ekɛlɛ baafee tamɔ gbɛfaŋnɔ krokomɛi ni kpɛtɛ he lɛ, ni ebaatsɔ lumɔ lɛ nɔ. Shikpɔŋ krɔŋkrɔŋ lɛ kɛ sɔlemɔ shĩa lɛ jamɔhe lɛ baahi teŋ. 22  “Levibii lɛ agbɛfaŋnɔ lɛ kɛ maŋ lɛ gbɛfaŋnɔ lɛ baahi lumɔ lɛ nɔ lɛ teŋ. Lumɔ lɛ shikpɔŋ lɛ baakã Yuda husu+ lɛ kɛ Benyamin husu lɛ teŋ. 23  “Wekui krokomɛi ni eshwɛ lɛ agbɛfaŋ lɛ, Benyamin gbɛfaŋnɔ lɛ kã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.+ 24  Simeon gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Benyamin nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa. 25  Isakar gbɛfaŋnɔ+ lɛ kɛ Simeon nɔ lɛ jeɔ husu, ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa. 26  Zebulon gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Isakar nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa.+ 27  Gad gbɛfaŋnɔ lɛ kɛ Zebulon nɔ lɛ jeɔ husu,+ ni ekã shi kɛjɛ bokãgbɛ husu lɛ naa aahu kɛyashi anaigbɛ husu lɛ naa. 28  Wuoyigbɛ he ni kɛ Gad jeɔ husu lɛ baajɛ Tamar+ kɛtsɔ Meribat-kadesh nui lɛ ahe,+ kɛyamɔ Nujɔɔ*+ lɛ, kɛya Ŋshɔ Wulu* lɛ he. 29  “Shikpɔŋ nɛɛ ji shikpɔŋ ni nyɛbaaja nyɛhã Israel wekui lɛ akɛ amɛgboshinii,+ ni enɛɛmɛi baafee amɛgbɛfaŋnɔ,”+ Nuŋtsɔ Ofe Yehowa kɛɛ. 30  “Hei ni abaatsɔ kɛje kpo yɛ maŋ lɛ mli lɛ nɛ: Kooyigbɛ nɔ lɛ baafee ninetalɔi 4,500.+ 31  “Israel wekui lɛ agbɛ́ii ji nɔ ni akɛbaawo maŋ lɛ agbói lɛ agbɛ́ii. Yɛ kooyigbɛ agbói etɛ lɛ agbɛfaŋ lɛ, abaawo agbó lɛ ekome Ruben, ni abaawo agbó lɛ ekome Yuda, ni abaawo agbó lɛ ekome Levi. 32  “Bokãgbɛ nɔ lɛ kɛlɛ baafee ninetalɔi 4,500, ni eyɛ agbói etɛ: abaawo agbó lɛ ekome Yosef, ni abaawo agbó lɛ ekome Benyamin, ni abaawo agbó lɛ ekome Dan. 33  “Wuoyigbɛ nɔ lɛ baafee ninetalɔi 4,500, ni ebaahiɛ agbói etɛ: abaawo agbó lɛ ekome Simeon, ni abaawo agbó lɛ ekome Isakar, ni abaawo agbó lɛ ekome Zebulon. 34  “Anaigbɛ nɔ lɛ kɛlɛ baafee ninetalɔi 4,500, ni ebaahiɛ agbói etɛ: abaawo agbó lɛ ekome Gad, ni abaawo agbó lɛ ekome Asher, ni abaawo agbó lɛ ekome Naftali. 35  “Ekɛlɛ kɛbɔle kɛkpe lɛ baafee ninetalɔi 18,000. Ni kɛjɛ nakai gbi lɛ nɔ kɛyaa lɛ, gbɛ́i ni akɛbaatsɛ maŋ lɛ ji, Yehowa Yɛ Jɛmɛ.”+

Shishigbɛ Niŋmaa

Loo “he ni atsɔɔ kɛboteɔ Hamat lɛ.”
Eji ninetalɔ kakadaŋŋ. Kwɛmɔ Saji Krokomɛi B14 lɛ.
Ni ji, Ejipt Nujɔɔ lɛ.
Ni ji, Mediterenia Ŋshɔ lɛ.