4 Mose 2:1-34

 • Ato nsara lɛ he gbɛjianɔ awo kui ni wekui etɛ yɔɔ eko fɛɛ eko mli lɛ amli (1-34)

  • Yuda nsara lɛ ye bokãgbɛ (3-9)

  • Ruben nsara lɛ ye wuoyigbɛ (10-16)

  • Levi nsara lɛ ye teŋgbɛ (17)

  • Efraim nsara lɛ ye anaigbɛ (18-24)

  • Dan nsara lɛ ye kooyigbɛ (25-31)

  • Hii fɛɛ ni aŋmala amɛgbɛ́ii lɛ ayifalɛ (32-34)

2  Agbɛnɛ, Yehowa kɛ Mose kɛ Aaron wie ekɛɛ:  “Israelbii lɛ abɔ nsara yɛ he ni akɛhã amɛkuu ni wekui etɛ yɔɔ mli+ lɛ, mɔ fɛɛ mɔ ahi etsɛmɛi ashĩa aflaŋaa* lɛ shishi. Amɛbɔ nsara lɛ kɛbɔle kpee buu lɛ kɛkpe, ni amɛkɛ amɛhiɛ atsɔɔ kpee buu lɛ.  “Mɛi ni baabɔ nsara yɛ bokãgbɛ, yɛ hulushiteehe lɛ ji Yuda nsara ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ, amɛbaabɔ nsara lɛ yɛ amɛkui* lɛ anaa; Yudabii lɛ awekunukpa ji Nahashon,+ Aminadab binuu lɛ.  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 74,600.+  Mɛi ni baabɔ nsara yɛ emasɛi ji Isakar weku lɛ; Isakarbii lɛ awekunukpa ji Netanel,+ Zuar binuu lɛ.  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 54,400.+  Mɛi hu ni baafata he ji Zebulon weku lɛ; Zebulonbii lɛ awekunukpa ji Eliab,+ Helon binuu lɛ.  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 57,400.+  “Mɛi fɛɛ ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi yɛ Yuda nsara lɛ mli ji mɛi 186,400. Amɛ amɛfã klɛŋklɛŋ.+ 10  “Ruben+ nsara ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ ji mɛi ni baabɔ nsara yɛ wuoyigbɛ, yɛ amɛkui* lɛ anaa; Rubenbii lɛ awekunukpa ji Elizur,+ Shedeur binuu lɛ. 11  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 46,500.+ 12  Mɛi ni baabɔ nsara yɛ emasɛi ji Simeon weku lɛ; Simeonbii lɛ awekunukpa ji Shelumiel,+ Zurishadai binuu lɛ. 13  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 59,300.+ 14  Mɛi hu ni baafata he ji Gad weku lɛ; Gadbii lɛ awekunukpa ji Eliasaf,+ Reuel binuu lɛ. 15  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 45,650.+ 16  “Mɛi fɛɛ ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi yɛ Ruben nsara lɛ mli ji mɛi 151,450, ni amɛji mɛi enyɔ nɔ ni baafã.+ 17  “Kɛ́ aafã kpee buu lɛ kɛmiiya lɛ,+ Levibii lɛ ansara lɛ anyiɛ nsarai krokomɛi lɛ teŋ. “Bɔ ni amɛbɔɔ nsara lɛ, nakai nɔŋŋ amɛfã gbɛnyiɛmɔ lɛ,+ mɔ fɛɛ mɔ ahi egbɛhe, yɛ amɛkui ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ anaa. 18  “Efraim nsara ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ ji mɛi ni baabɔ nsara yɛ anaigbɛ, yɛ amɛkui* lɛ anaa; Efraimbii lɛ awekunukpa ji Elishama,+ Amihud binuu lɛ. 19  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 40,500.+ 20  Mɛi hu ni baabɔ nsara yɛ emasɛi ji Manase+ weku lɛ; Manasebii lɛ awekunukpa ji Gamaliel,+ Pedazur binuu lɛ. 21  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 32,200.+ 22  Mɛi hu ni baafata he ji Benyamin weku lɛ; Benyaminbii lɛ awekunukpa ji Abidan,+ Gideoni binuu lɛ. 23  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 35,400.+ 24  “Mɛi fɛɛ ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi yɛ Efraim nsara lɛ mli ji mɛi 108,100, ni amɛji mɛi etɛ nɔ ni baafã.+ 25  “Dan nsara ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ ji mɛi ni baabɔ nsara yɛ kooyigbɛ, yɛ amɛkui* lɛ anaa; Danbii lɛ awekunukpa ji Ahiezer,+ Amishadai binuu lɛ. 26  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 62,700.+ 27  Mɛi ni baabɔ nsara yɛ emasɛi ji Asher weku lɛ; Asherbii lɛ awekunukpa ji Pagiel,+ Okran binuu lɛ. 28  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 41,500.+ 29  Mɛi hu ni baafata he ji Naftali weku lɛ; Naftalibii lɛ awekunukpa ji Ahira,+ Enan binuu lɛ. 30  Ewebii ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi lɛ ayifalɛ ji 53,400.+ 31  “Mɛi fɛɛ ni aŋmala amɛgbɛ́ii akɛ asraafoi yɛ Dan nsara lɛ mli ji mɛi 157,600. Amɛ amɛfã naagbee,+ yɛ amɛkui ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ anaa.” 32  Mɛnɛɛmɛi ji Israelbii ni aŋmala amɛgbɛ́ii yɛ amɛtsɛmɛi ashĩai lɛ anaa; mɛi fɛɛ ni yɔɔ nsarai lɛ amli ni aŋmala amɛgbɛ́ii kɛhã asraafoi anitsumɔ lɛ ayifalɛ ji 603,550.+ 33  Shi aŋmalaaa Levibii lɛ agbɛ́ii+ afataaa Israelbii krokomɛi lɛ ahe,+ tamɔ bɔ ni Yehowa fã Mose lɛ pɛpɛɛpɛ. 34  Israelbii lɛ fee nibii fɛɛ ni Yehowa fã Mose lɛ. Nɛkɛ ji bɔ ni amɛbɔ nsara yɛ amɛkui ni wekui etɛ yɔɔ mli lɛ anaa,+ ni nɛkɛ ji bɔ ni amɛfã,+ mɔ fɛɛ mɔ yɛ eweku kɛ etsɛmɛi ashĩa naa.

Shishigbɛ Niŋmaa

Loo “okadi.”
Hebri sht. ŋm., “amɛsraafoi akui.”
Hebri sht. ŋm., “amɛsraafoi akui.”
Hebri sht. ŋm., “amɛsraafoi akui.”
Hebri sht. ŋm., “amɛsraafoi akui.”