Romabii 16:1-27

  • Paulo jie Foibe, ni ji sɔɔlɔ lɛ shi etsɔɔ (1, 2)

  • Eŋa Kristofoi ni yɔɔ Roma lɛ (3-16)

  • Abɔ kɔkɔ yɛ mligbalamɔi ahe (17-20)

  • Paulo nanemɛi nitsulɔi lɛ aŋamɔi (21-24)

  • Aná ale teemɔŋ sane krɔŋkrɔŋ lɛ (25-27)

16  Miijie Foibe wɔnyɛmi yoo ni ji sɔɔlɔ* yɛ asafo ni yɔɔ Kenkrea lɛ mli lɛ shi miitsɔɔ nyɛ,*  koni nyɛhere lɛ atuu yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli bɔ ni sa mɛi krɔŋkrɔŋi lɛ, ní nyɛye nyɛbua lɛ hu kɛ nɔ fɛɛ nɔ ni he baahia lɛ, ejaakɛ lɛ diɛŋtsɛ hu eji mɛi pii ayelikɛbualɔ, ni mi hu mifata he.  Nyɛŋaa Priska kɛ Akwila, minanemɛi nitsulɔi yɛ Kristo Yesu mli lɛ nyɛhãa mi,  mɛi ni kɛ amɛkuɛ fɔ̃ shi yɛ mihewɔ,* ní jeee mi kɛkɛ midaa amɛ shi, shi moŋ jeŋmaji lɛ amli asafoi lɛ fɛɛ hu daa amɛ shi lɛ.  Nyɛŋaa asafo ni yɔɔ amɛshĩa lɛ hu. Nyɛŋaa Epaineto, mɔ ni misumɔɔ lɛ, ní eji klɛŋklɛŋ yibii ni aná yɛ Asia ahã Kristo lɛ ateŋ mɔ kome lɛ.  Nyɛŋaa Maria, mɔ ni etsu nii waa ehã nyɛ lɛ.  Nyɛŋaa Androniko kɛ Yunia, miwekumɛi kɛ minanemɛi gboklɛfoi, ni ji hii ni bɔfoi lɛ le amɛ jogbaŋŋ, ní amɛtsɛ yɛ Kristo mli fe mi lɛ.  Nyɛŋaa Ampliato, mɔ ni misumɔɔ lɛ yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ nyɛhãa mi.  Nyɛŋaa Urbano, wɔnaanyo nitsulɔ yɛ Kristo mli, kɛ Staki, mɔ ni misumɔɔ lɛ lɛ. 10  Nyɛŋaa Apele, mɔ ni akpɛlɛ enɔ yɛ Kristo mli lɛ. Nyɛŋaa mɛi ni jɛ Aristobulo shĩabii lɛ ateŋ lɛ. 11  Nyɛŋaa Herodion, miwekunyo lɛ. Nyɛŋaa mɛi ni jɛ Narkiso shĩabii lɛ ateŋ ní amɛyɔɔ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ. 12  Nyɛŋaa Trifaina kɛ Trifosa, yei ni tsuɔ nii waa yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ. Nyɛŋaa Persi, mɔ ni wɔsumɔɔ lɛ lɛ, ejaakɛ yoo nɛɛ etsu nii waa yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli. 13  Nyɛŋaa Rufo, mɔ ni ahala lɛ yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli lɛ, kɛ enyɛ ni ji mi hu minyɛ lɛ. 14  Nyɛŋaa Asinkrito, Flegon, Herme, Patroba, Herma, kɛ nyɛmimɛi ni kɛ amɛ yɔɔ lɛ. 15  Nyɛŋaa Filologo kɛ Yulia, Nerea kɛ enyɛmi yoo lɛ, kɛ Olimpa, kɛ mɛi krɔŋkrɔŋi ni kɛ amɛ yɔɔ lɛ fɛɛ. 16  Nyɛkɛ naashɔmɔ krɔŋkrɔŋ aŋaŋaa nyɛhe. Kristo asafoi lɛ fɛɛ miiŋa nyɛ. 17  Agbɛnɛ, nyɛmimɛi, miiwo nyɛ hewalɛ akɛ, nyɛhãa nyɛhiŋmɛi ahia mɛi ni jeɔ tsɔɔmɔ ni nyɛkase lɛ sɛɛ ní amɛkɛ mligbalamɔi kɛ nanetɔ̃tɔmɔ nibii baa lɛ anɔ, ni nyɛtsia nyɛhe kɛjea amɛhe. 18  Ejaakɛ mɛi ni tamɔ nɛkɛ lɛ, jeee wɔ-Nuŋtsɔ Kristo nyɔji ji amɛ, shi moŋ amɛji nyɔji hã amɛ diɛŋtsɛ amɛtsinebaa nii,* ni amɛkɛ naaŋɔɔmɔ wiemɔi kɛ yiteŋmuluwoo wiemɔi lakaa mɛi ni hiɛ bɛ amɛhe nɔ lɛ atsuii. 19  Mɛi fɛɛ ena nyɛtoiboo lɛ, ni no hewɔ lɛ, miná miishɛɛ naakpa yɛ nyɛhewɔ. Shi miisumɔ ni nyɛfee nyɛhe hiɛshikalɔi yɛ ekpakpa gbɛfaŋ, shi yɛ efɔŋ gbɛfaŋ lɛ, mɛi ni leee nɔ ko. 20  Etsɛŋ, Nyɔŋmɔ ni ŋɔɔ toiŋjɔlɛ ehãa lɛ baamɛnyɛ Satan yɛ nyɛnajiashi. Wɔ-Nuŋtsɔ Yesu duromɔ lɛ kɛ nyɛ ahi shi. 21  Timoteo, minaanyo nitsulɔ lɛ, kɛ miwekumɛi Lukio, Yason, kɛ Sosipatre hu miiŋa nyɛ. 22  Mi Tertio hu ní miŋma nɛkɛ wolo nɛɛ, miiŋa nyɛ yɛ Nuŋtsɔ lɛ mli. 23  Gaio, mɔ ni miyato eŋɔɔ ní asafo lɛ fɛɛ hu kpeɔ yɛ eshĩa lɛ, miiŋa nyɛ. Erasto, maŋ shika nɔkwɛlɔ lɛ kɛ enyɛmi nuu Kwarto hu miiŋa nyɛ. 24  —— 25  Agbɛnɛ, Nyɔŋmɔ baanyɛ ahã nyɛhe awa yɛ sane kpakpa ni mijajeɔ lɛ kɛ Yesu Kristo he sane ni mishiɛɔ lɛ naa. Sane kpakpa nɛɛ kɛ teemɔŋ sane krɔŋkrɔŋ ni aŋɔtee kɛjɛ naanɔ beebe lɛ kpojiemɔ lɛ kpãa gbee; 26  shi amrɔ nɛɛ ajie teemɔŋ sane nɛɛ kpo yɛ naanɔ Nyɔŋmɔ lɛ famɔ naa, ni atsɔ gbalɔi lɛ a-Ŋmalɛi lɛ anɔ ahã ale yɛ jeŋmaji lɛ fɛɛ ateŋ koni no ahã atsɔ hemɔkɛyeli nɔ abo toi; 27  Nyɔŋmɔ, mɔ ni ekome too pɛ ji hiɛshikalɔ lɛ, lɛ atsɔ Yesu Kristo nɔ aŋɔ anunyam ahã kɛya naanɔ. Amen.

Shishigbɛ Niŋmaa

Ekã shi faŋŋ akɛ, Foibe sɔmɔ asafo lɛ yɛ sane kpakpa shiɛmɔ nitsumɔ lɛ mli. Okɛto Fil 4:3 lɛ he.
Aloo “Miijie . . . yi mahã nyɛ.”
Aloo “misusuma hewɔ.”
Aloo “amɛmusu.”