Luka 3:1-38

  • Yohane je enitsumɔ lɛ shishi (1, 2)

  • Yohane shiɛ baptisimɔ (3-20)

  • Abaptisi Yesu (21, 22)

  • Yesu Kristo wekutɔkpaa (23-38)

3  Kaisare Tiberio maŋtsɛyeli afi ni ji nyɔŋma kɛ enumɔ lɛ mli, be ni Pontio Pilato ji Yudea amralo, Herode* ji kpokpaa nɔyelɔ* yɛ Galilea, ni enyɛmi Filipo ji kpokpaa nɔyelɔ yɛ Iturea kɛ Trakoniti shikpɔji lɛ anɔ, ni Lisania ji kpokpaa nɔyelɔ yɛ Abilene,  yɛ osɔfo tsiifonyo Ana kɛ agbɛnɛ hu Kaiafa gbii lɛ amli lɛ, Nyɔŋmɔ wiemɔ ba Yohane, Zakaria bi lɛ ŋɔɔ yɛ ŋa lɛ nɔ.*  No hewɔ lɛ, etee kpokpaa ni bɔle Yordan he lɛ fɛɛ nɔ, ni eshiɛɔ baptisimɔ ni feɔ tsuitsakemɔ kɛhã eshaifaa he okadi lɛ,  taakɛ aŋma yɛ gbalɔ Yesaia wiemɔi lɛ awolo lɛ mli akɛ: “Mɔ ko gbee miibo yɛ ŋa lɛ nɔ* akɛ: ‘Nyɛsaa Yehowa* gbɛ lɛ! Nyɛfea etempɔŋi lɛ trɔmɔɔ.  Esa akɛ atsĩ jɔɔ fɛɛ jɔɔ, ni ahã gɔŋ fɛɛ gɔŋ kɛ ŋmeŋme fɛɛ ŋmeŋme afee kplanaa; esa akɛ gbɛi kɔɔdɔji lɛ afee trɔmɔɔ, ni gbɛi ni yɔɔ dokoidokoi lɛ afee trotro;  ni heloi fɛɛ* baana Nyɔŋmɔ yiwalaheremɔ lɛ.’”*  No hewɔ lɛ, ebɔi asafoku lɛ ni miiba koni ebaptisi amɛ lɛ kɛɛmɔ akɛ: “Shikpãi ashwiei, namɔ bɔ nyɛ kɔkɔ akɛ nyɛjo mlifu ni baa lɛ naa foi?  No hewɔ lɛ, nyɛwoa yibii ni sa tsuitsakemɔ. Nyɛkabɔia nyɛ diɛŋtsɛ nyɛhe kɛɛmɔ akɛ, ‘Wɔtsɛ ji Abraham.’ Ejaakɛ miikɛɛ nyɛ akɛ, Nyɔŋmɔ baanyɛ atee bii ashi kɛjɛ tɛi nɛɛ amli ehã Abraham.  Anɔkwa, lema lɛ kã tsei lɛ ashishifã lɛ nɔ momo. Belɛ, tso fɛɛ tso ni wooo yibii kpakpa lɛ, abaatoo afɔ̃ shi ni ashɛ afɔ̃ la lɛ mli.” 10  Ni asafoku lɛ bi lɛ akɛ: “Belɛ, mɛni esa akɛ wɔfee mɔ?” 11  Ni ehere nɔ ekɛɛ amɛ akɛ: “Mɔ ni yɔɔ atadei enyɔ* lɛ, ekɛ mɔ ni bɛ eko lɛ aja, ni mɔ ni yɔɔ nɔ ko ni ebaaye lɛ hu afee nakai nɔŋŋ.” 12  Toohelɔi po ba koni abaptisi amɛ, ni amɛkɛɛ lɛ akɛ: “Tsɔɔlɔ, mɛni esa akɛ wɔfee?” 13  Ekɛɛ amɛ akɛ: “Nyɛkahea too ni fa fe nɔ ni afo afɔ̃ shi lɛ.” 14  Agbɛnɛ hu, asraafoi biɔ lɛ akɛ: “Mɛni esa akɛ wɔfee?” Ni ekɛɔ amɛ akɛ: “Nyɛkafea mɔ ko hãihãi* aloo nyɛkafoa amale sane nyɛfɔ̃a mɔ ko nɔ, shi nyɛhãa nibii ni ahãa nyɛ* lɛ asaa nyɛhiɛ.” 15  Agbɛnɛ, mɛi lɛ miikpa gbɛ ni amɛ fɛɛ amɛmiisusu yɛ amɛtsuiiaŋ yɛ Yohane he akɛ, “Ani aleenɔ Kristo lɛ nɛ?” 16  Yohane hã hetoo ekɛɛ amɛ fɛɛ akɛ: “Mi lɛ, nu mikɛbaptisiɔ nyɛ, shi mɔ ko ni he wa fe mi miiba, misaaa mɔ ni fɛneɔ etokotai anaa kpãi. Ekɛ mumɔ krɔŋkrɔŋ baabaptisi nyɛ, ni ekɛ la hu baabaptisi nyɛ. 17  Ehiɛ eniiamlishaanɔ* lɛ yɛ edɛŋ koni ekɛbɛɛ eŋmaagbeemɔhe lɛ fitsofitso, ni ekɛbua ŋmaa lɛ naa eto enitoohe lɛ, shi tutuu lɛ ekɛ la ni anyɛŋ agbe baashã.” 18  Esaa ekɛ wiemɔkɛtsɔɔmɔi krokomɛi babaoo hã ni etee nɔ ejaje sane kpakpa lɛ etsɔɔ mɛi lɛ. 19  Shi akɛni Yohane kune* Herode, kpokpaa nɔyelɔ lɛ, yɛ Herodia ni ji enyɛmi nuu ŋa lɛ, kɛ nibii fɔji fɛɛ ni Herode efee lɛ ahe hewɔ lɛ, 20  efee enɛ hu eshi nakai nifeemɔi lɛ fɛɛ nɔ: Ekɛ Yohane wo tsuŋ. 21  Agbɛnɛ, be ni abaptisi mɛi lɛ fɛɛ lɛ, abaptisi Yesu hu. Be ni esɔleɔ lɛ, ŋwɛi naa gbele, 22  ni mumɔ krɔŋkrɔŋ lɛ kpeleke shi kɛ su ni tamɔ okpo kɛba enɔ, ni gbee ko jɛ ŋwɛi kɛɛ: “Bo ji mi-Bi ni misumɔɔ lɛ lɛ; mikpɛlɛ onɔ.” 23  Be ni Yesu je enitsumɔ lɛ shishi lɛ, eye aaafee afii nyɔŋmai etɛ, ni tamɔ bɔ ni asusuɔ lɛ, eji Yosef bi, Heli bi, 24  Matat bi, Levi bi, Melki bi, Yanai bi, Yosef bi, 25  Matatia bi, Amos bi, Nahum bi, Esli bi, Nagai bi, 26  Maat bi, Matatia bi, Semein bi, Yosek bi, Yoda bi, 27  Yohanan bi, Resa bi, Zerubabel bi, Shealtiel bi, Neri bi, 28  Melki bi, Adi bi, Kosam bi, Elmadam bi, Er bi, 29  Yesu bi, Eliezer bi, Yorim bi, Matat bi, Levi bi, 30  Simeon bi, Yuda bi, Yosef bi, Yonam bi, Eliakim bi, 31  Melea bi, Mena bi, Matata bi, Natan bi, David bi, 32  Yishai bi, Obed bi, Boaz bi, Salmon bi, Nahashon bi, 33  Aminadab bi, Arni bi, Hezron bi, Perez bi, Yuda bi, 34  Yakob bi, Isak bi, Abraham bi, Tera bi, Nahor bi, 35  Serug bi, Reu bi, Peleg bi, Eber bi, Shela bi, 36  Kainan bi, Arpakshad bi, Shem bi, Noa bi, Lamek bi, 37  Metusela bi, Henok bi, Yared bi, Mahalalel bi, Kainan bi, 38  Enos bi, Set bi, Adam bi, Nyɔŋmɔ bi.

Shishigbɛ Niŋmaa

Ni ji, Herode Antipa. Kwɛmɔ Wiemɔi Titrii Amligbalamɔ lɛ.
Hela mli lɛ, “tetrarke.”
Kwɛmɔ Mat 3:1 sh. niŋ.
Kwɛmɔ Mat 3:1 sh. niŋ.
Kwɛmɔ Wiemɔi Titrii Amligbalamɔ lɛ.
Aloo “gbɔmɛi fɛɛ.”
Aloo “baana gbɛ ni Nyɔŋmɔ baatsɔ nɔ ehere yiwala lɛ.”
Aloo “atade kroko kɛfata nɔ ni ewo lɛ he.”
Aloo “Nyɛkashɔ̃a mɔ ko nɔ ko.”
Aloo “nyɛnyɔmɔwoo.”
Kwɛmɔ Mat 3:12 sh. niŋ.
Ni tsɔɔ akɛ, Yohane hã Herode na etɔmɔ.