• Biblia shishitsɔɔmɔi srɔtoi yɛ nɔ ni obaanyɛ ohala eko.

  • Obaanyɛ onyɛ ŋmalɛ ko nɔ koni ona bɔ ni atsɔɔ shishi yɛ Biblia shishitsɔɔmɔi fɛɛ ni oŋɔ owo nɔ lɛ amli.

  • Nyɛɛ okadii ni tsɔɔ nibii srɔtoi lɛ eko nɔ koni egbele nɔ ni ji lɛ ehã bo.