Ná bac leis seo

Físeáin—Teagasca an Bhíobla

Freagraíonn na físeáin ghearra seo ceisteanna a chuirtear faoin mBíobla, mar shampla: Cén fáth ar chruthaigh Dia an domhan? Cén Riocht a Bhfuil na Mairbh Ann? agus Cén Fáth a gCeadaíonn Dia An Fhulaingt?

An Bhfuil Ainm ar Dhia?

Tá cuid mhaith teidil luaite le Dia ina measc: An Té is airde, Cruthaitheoir, agus Tiarna. Tá ainm Dé úsáidte breis agus 7,000 uair sa mBíobla.

Cé hÉ Údar an Bhíobla?

Más fir a scríobh an Bíobla, an féidir a rá gurb é “Briathar Dé” é? Cé na smaointe atá curtha in iúl sa mBíobla?

Cén Chaoi ar Féidir Linn a Bheith Cinnte go Bhfuil an Bíobla Fírinneach?

Más é Dia údar an Bhíobla, ba cheart go mba leabhar eisceachtúil é.

Cén Fáth ar Chruthaigh Dia an Domhan?

Tá an domhan seo go hálainn. Shocraigh Dia díreach an t-achar ceart ón ngrian é, agus chuir sé ag imrothlú díreach ag an luas ceart é. Cén fáth ar oibrigh Dia chomh dúthrachtach sin chun an domhan a chruthú?

Cén Riocht a Bhfuil na Mairbh Ann?

Geallann an Bíobla go dtiocfaidh an t-am ina dtógfar go leor daoine ó na mairbh díreach mar a tógadh Lazaras.

Cén Fáth a bhFuair Íosa Bás?

B’fhéidir gur chuala tú go bhfuair sé bás ar son ár bpeacaí. Ach cén chaoi a bhféadfadh aon íobairt amháin a bheith ina bhuntáiste ag na milliúin duine?

Céard í Ríocht Dé?

Le linn dó a bheith anseo ar an talamh, mhúin Íosa faoi Ríocht Dé níos minice ná mar a mhúin sé faoi aon ábhar eile. Tá a lucht leanúna ag guí leis na céadta bliain go dtiocfaidh an Ríocht sin.

Cén Fáth a gCeadaíonn Dia An Fhulaingt?

Tugann an Bíobla freagraí sásúla ar na ceisteanna seo.