Ná bac leis seo

Dia

Who Is God?

An gCónaíonn Dia in Áit ar Leith?

Céard a deir an Bíobla faoin áit a gcónaíonn Dia? An bhfuil Íosa san áit chéanna?

An í Muire Máthair Dé?

Tugann na Scrioptúir Naofa agus stair na Críostaíochta freagra soiléir maidir leis an teagasc seo.

Céard é an Spiorad Naomh?

Tagraíonn an Bíobla freisin don spiorad naofa mar “lámha” Dé agus chúis mhaith leis.

God’s Name

An Bhfuil Ainm ar Dhia?

Tá ainm pearsanta Dé i go leor aistriúcháin den Bhíobla. Ar chóir duit é a úsáid?

God’s Will

An é Dia is Cúis Lenár bhFulaingt?

D’fhéadfadh drochrudaí tarlú do dhuine ar bith—fiú do dhaoine a bhfuil cion ag Dia orthu. Cén fáth?