Ná bac leis seo

Go dtí an clár

 CEACHT 11

Cén Fáth a bhFreastalaíonn Muid ar Chomhthionóil Mhóra?

Cén Fáth a bhFreastalaíonn Muid ar Chomhthionóil Mhóra?

Meicsiceo

An Ghearmáin

An Bhotsuáin

Nicearagua

An Iodáil

Tá na daoine gealgháireacha seo ag freastal ar cheann dár gcomhthionóil. Ar nós searbhóntaí Dé a thagadh le chéile trí huaire sa mbliain san am a caitheadh, bíonn muidne ag tnúth go mór le teacht le chéile i ngrúpaí móra. (Deotranaimí 16:16) Bíonn trí chomhthionól againn gach bliain, dhá chomhthionól ceantair aon lae, agus comhdháil réigiúnach trí lá. Cén tairbhe a bhaineann muid as na comhthionóil seo?

Neartaíonn siad an caidreamh atá eadrainn mar Chríostaithe. Faoi mar a bhíodh ríméad ar na hIosraeilítigh agus iad ag moladh Iehova “i gcomhdháil agus i gcomhthionól,” bíonn ríméad orainne freisin nuair a bhíonn muid ag moladh Dé le chéile ag na comhthionóil speisialta seo. (Salm 26:12; 111:1) Tugann siad deis iontach dúinn casadh le Finnéithe ó phobail eile, agus ó thíortha eile. I lár an lae bíonn lón againn le chéile ag ionad an chomhthionóil, rud a chuireann leis an atmaisféar cairdiúil a bhíonn ann. (Gníomhartha 2:46) Ag na hócáidí spioradálta seo mothaítear an grá atá ag ár gcomhchríostaithe dá chéile ar fud an domhain.—1 Peadar 2:17.

Cabhraíonn siad linn dul chun cinn spioradálta a dhéanamh. Bhain na hIosraeilítigh tairbhe as a gcomhthionóil chomh maith mar “gur thuig siad brí” na Scrioptúir a bhí á mhíniú dóibh. (Nihimiá 8:8, 12) Tá ardmheas againne freisin ar an teagasc ón mBíobla a fhaigheann muid ag ár gcomhthionóil. Bíonn gach clár bunaithe ar théama Scrioptúrtha. Foghlaimíonn muid le toil Dé a dhéanamh ó chainteanna spéisiúla, ó shiompóisiamí, agus ó dhrámaí gearra a léiríonn fadhbanna éagsúla a mbíonn ar dhaoine dul i ngleic leo. Tugann sé misneach dúinn nuair a chloiseann muid cur síos á dhéanamh ag daoine eile ar na deacrachtaí a sháraigh siadsan agus iad ag iarraidh a bheith ag maireachtáil mar Chríostaithe sa lá atá inniu ann. Bíonn drámaí feisteas seanré ar siúl ag na comhdhálacha réigiúnacha, a chuireann brí agus beatha i sleachta ón mBíobla agus a mhúineann ceachtanna praiticiúla dúinn. Bíonn baiste ar siúl ag gach comhthionól dóibh siúd a bhíonn ag iarraidh a chur in iúl go bhfuil siad tiomnaithe do Dhia.

  • Cén fáth gur ócáidí áthasacha iad na comhthionóil?

  • Cén tairbhe a bhainfeá as freastal ar chomhthionól?