Is Féidir Le Do Theaghlach a Bheith Sona Sásta

Is féidir leat pósadh agus teaghlach sona a bheith agat trí phrionsabail an Bhíobla a chur i bhfeidhm i do shaol.

Réamhrá

Tá moltaí praiticiúla sa bhróisiúr seo atá bunaithe ar phrionsabail an Bhíobla. Is féidir leatsa saol sona pósta agus saol sona teaghlaigh a bheith agat trí na moltaí praiticiúla seo a chur i bhfeidhm.

CUID 1

Pósadh Sona Le Cabhair Ó Dhia

Is féidir le dhá cheist shimplí cabhrú leat do phósadh a fheabhsú.

CUID 2

Bígí Dílis Dá Chéile

An bhfuil níos mó i gceist le dílseacht sa phósadh ná a bheith ag seachaint adhaltranais?

CUID 3

An Bealach le Fadhbanna a Réiteach

Is féidir leis an gcur chuige ceart difríocht a dhéanamh idir pósadh atá láidir agus sona agus pósadh atá lag agus anróiteach.

CUID 4

An Chaoi le hAirgead a Bhainistiú

Cén bhaint atá ag muinín agus ionracas leis?

CUID 5

Ag Coinneáil na Síochána Le Do Ghaolta

Is féidir leat onóir a thabhairt do do thuismitheoirí gan cur isteach ar do phósadh.

CUID 6

An tAthrú a Thagann De Bharr Saolú Clainne

An féidir le tógáil clainne bhur gcaidreamh a neartú?

CUID 7

An Chaoi le Do Leanbh a Oiliúint

Tá níos mó ag baint le smachtú ná rialacha agus pionós

CUID 8

Nuair a Tharlaíonn Tragóid

Faigh an tacaíocht atá ag teastáil uait.

CUID 9

Ag Adhradh Iehova Mar Theaghlach

Cén chaoi ar féidir leat níos mó taitnimh a bhaint as do sheisiún adhartha?