Ná bac leis seo

Cén Dearcadh Atá Agat Ar An Todhchaí?

Cén Dearcadh Atá Agat Ar An Todhchaí?

An mbeidh an saol . . .

  • mar an gcéanna?

  • níos measa?

  • níos fearr?

 DEIR AN BÍOBLA

“Glanfaidh [Dia] gach deoir óna súile, agus ní bheidh an bás ann feasta, ná ní bheidh caoineadh ná olagón ná pian ann a thuilleadh, óir tá an seansaol thart.”—Apacailipsis 21:3, 4, An Bíobla Naofa.

AN TAIRBHE ATÁ ANN DUITSE

Obair a mbeidh fiúntas agus sásamh le baint aisti.—Íseáia 65:21-23.

Ní bheidh tinneas ná fulaingt ann níos mó.—Íseáia 25:8; 33:24.

Saol sona gan aon deireadh in éineacht le do theaghlach agus do chairde.—Salm 37:11, 29.

 AN FÉIDIR AN BÍOBLA A CHREIDIÚINT?

Is féidir, agus tá ar a laghad dhá chúis leis seo:

  • Tá sé ar chumas Dé a ghealltanas a chomhlíonadh. Sa Bhíobla is ar Iehova Dia amháin a thugtar ‘an tUilechumhachtach,’ mar níl teorainn ar bith lena chumhacht. (Apacailipsis 15:3) Dá réir sin, níl aon stró air a ghealltanas a chomhlíonadh, maidir le hathrú chun feabhais a chur ar an domhan seo. Mar a deir an Bíobla, “tá an uile ní sodhéanta ag Dia.”—Matha 19:26.

  • Tá fonn ar Dhia a ghealltanas a chomhlíonadh. Mar shampla, tá Iehova “ag tnúth” le daoine a thógáil óna mairbh.—Iób 14:14, 15.

    Insíonn an Bíobla freisin gur leigheas Mac Dé, Íosa, daoine tinne. Cén fáth a ndearna sé é sin? Mar bhí fonn air é a dhéanamh. (Marcas 1:40, 41) Ar nós a athar, bhí fonn ar Íosa cabhrú leo siúd a bhí i gcruachás.—Eoin 14:9.

    Mar sin, is féidir linn a bheith cinnte de, gurb é mian Iehova agus Íosa cabhrú linn saol sonasach a bhaint amach!—Salm 72:12-14; 145:16; 2 Peadar 3:9.

 ÁBHAR MACHNAIMH

Cén chaoi a gcuirfidh Dia athrú chun feabhais ar an domhan?

Freagraíonn an Bíobla an cheist sin ag MATHA 6:9, 10 agus DAINÉIL 2:44.