Ná bac leis seo

Cén Dearcadh Atá Agat Ar An mBíobla?

Cén Dearcadh Atá Agat Ar An mBíobla?

An ndéarfá gur . . .

  • leabhar bunaithe ar thuiscint dhaonna é?

  • leabhar finscéalta é?

  • leabhar ó Dhia é?

 DEIR AN BÍOBLA

“Gach cuid den scrioptúr, tá tinfeadh Dé faoi.”—2 Tiomóid 3:16, An Bíobla Naofa.

AN TAIRBHE ATÁ ANN DUITSE

Freagraí sásúla ar cheisteanna móra an tsaoil.—Seanfhocail 2:1-5.

Treoir don saol laethúil ar féidir brath uirthi.—Salm 119:105.

Fíordhóchas don saol atá amach romhainn.—Rómhánaigh 15:4.

 AN FÉIDIR AN BÍOBLA A CHREIDIÚINT?

Is féidir, agus tá ar a laghad trí chúis leis seo:

  • Scríbhneoirí ar aon fhocal. Bhí páirt ag tuairim is 40 duine i scríobh an Bhíobla, thar thréimhse 1,600 bliain. Níor casadh an chuid is mó acu ar a chéile riamh. Ach mar sin féin, bhíodar ar aon fhocal, rud a fhágann téama lárnach amháin ag rith tríd an mBíobla ar fad!

  • Stair ionraic. Is minic le staraithe gan cuntas a thabhairt ar laigí a muintire féin. Ní mar sin do scríbhneoirí an Bhíobla, thug siadsan cuntas cruinn ar a laigí féin agus ar laigí a náisiúin.—2 Croinicí 36:15, 16; Salm 51:3-6.

  • Tairngreacht bheacht. Thuar an Bíobla go ndéanfaí léirscrios ar chathair ársa na Bablóine tuairim is 200 bliain roimh ré. (Íseáia 13:17-22) Ní hé amháin gur thuar sé an chaoi a scriosfaí an Bhablóin ach d’ainmnigh sé an té a scriosfadh í freisin!—Íseáia 45:1-3.

    Tháinig cuid mhaith eile de thairngreachtaí an Bhíobla fíor díreach mar a bhí scríofa. Ach nach shin é a bheimis ag súil leis ó Fhocal Dé?—2 Peadar 1:21.

 ÁBHAR MACHNAIMH

Cén chaoi ar féidir leis an mBíobla do shaolsa a fheabhsú?

Freagraíonn an Bíobla an cheist sin ag ÍSEÁIA 48:17, 18 agus 2 TIOMÓID 3:16, 17.