Freagraí Ar 10 gCeist a Chuireann Daoine Óga

Faigh comhairle phraiticiúil agus moltaí chun cabhrú leat do bhealach a dhéanamh sa saol.

CEIST 1

Cé Mé Féin?

Má tá a fhios agat céard iad do chuid luachanna, do chuid láidreachtaí, na rudaí nach bhfuil ar do chumas a dhéanamh, agus do chuid spriocanna, beidh tú in ann an rud ceart a dhéanamh nuair a bhíonn tú faoi bhrú.

CEIST 2

Cén Chaoi a mBreathnaím?

An gcuireann an rud a fheiceann tú sa scáthán díomá ort? Cén feabhas is féidir leat a chur ort féin gan a dhul thar fóir leis?

CEIST 3

Cén Chaoi a Labhróidh Mé Le Mo Thuismitheoirí?

Déanfaidh an chomhairle seo níos éasca duit é labhairt le do thuismitheoirí.

CEIST 4

Cén Chaoi a gCeartóidh Mé Mo Bhotúin?

Más luath nó mall é déanfaidh tú botúin—déanann gach duine iad. Ach céard a dhéanfaidh tú ansin?

CEIST 5

Céard a Dhéanfaidh Mé Faoin mBulaíocht?

Tá bealach amach as seo. Is féidir leat an ceann is fearr a fháil ar bhulaí gan buille a bhualadh.

CEIST 6

Cén Chaoi a Seasfaidh Mé In Aghaidh Piarbhrú?

An mbíonn sé deacair agat seasamh suas don rud atá ceart?

CEIST 7

Ar Cheart Dom Gnéas a Bheith Agam?

Smaoinigh ar chuid de na rudaí a ndeachaigh daoine óga a raibh gnéas roimh phósadh acu tríd.

CEIST 8

Céard a Dhéanfaidh Mé Faoi Ionsaí Gnéis?

Is minic a ionsaítear daoine óga. Cén chaoi ar féidir leat déileáil leis seo?

CEIST 9

Ar Cheart Dom Creidiúint San Éabhlóid?

Cé acu is mó a dhéanann ciall?

CEIST 10

Cén Chaoi a gCabhróidh an Bíobla Liom?

Bíonn a lán daoine ag rá go bhfuil an Bíobla lán de mhiotais agus d’fhinscéalta, go bhfuil sé as dáta, nó go bhfuil sé ródheacair le tuiscint. A mhalairt ar fad atá fíor.