Ná bac leis seo

Meas Tú Cé Atá i gCeannas an Domhain?

Meas Tú Cé Atá i gCeannas an Domhain?

An ndéarfá . . .

  • Dia?

  • an duine?

  • neach éigin eile?

 DEIR AN BÍOBLA

“[Tá] an saol le chéile faoi thionchar an diabhail.”—1 Eoin 5:19.

“Is chuige seo a foilsíodh Mac Dé, go scriosfadh sé saothar an diabhail.”—1 Eoin 3:8, An Bíobla Naofa.

AN TAIRBHE ATÁ ANN DUITSE

Míniú sásúil ar fhadhbanna an domhain.—Apacailipsis 12:12.

Cúis dóchais go bhfuil athrú chun feabhais i ndán don domhan.—1 Eoin 2:17.

 AN FÉIDIR AN BÍOBLA A CHREIDIÚINT?

Is féidir, agus tá ar a laghad trí chúis leis seo:

  • Tá deireadh ag teacht le riail Shátain. Tá rúndaingean ag Iehova deireadh a chur leis an smacht atá ag Sátan ar an gcine daonna. Geallann sé go ‘scriosfaidh sé an diabhal’ agus go gcuirfidh sé ar ceal an dochar ar fad atá déanta ag Sátan.—Eabhraigh 2:14.

  • Tá Íosa Críost roghnaithe ag Dia chun an domhan a rialú. Níl cosúlacht ar bith idir Íosa agus an rialtóir cruálach, santach atá i gceannas an domhain faoi láthair. Maidir le ríogacht Íosa, geallann Dia: “Beidh trua aige don lag is don bhocht . . . Saorfaidh sé a n-anam ón bhfeall is ón bhforéigean.”—Salm 72:13, 14.

  • Ní féidir le Dia bréag a dhéanamh. Tá sé ráite go soiléir sa Bhíobla,“nach féidir do Dhia bréag a dhéanamh.” (Eabhraigh 6:18) Nuair a gheallann Dia go ndéanfaidh sé rud éigin is féidir a rá go bhfuil sé chomh maith le bheith déanta! (Íseáia 55:10, 11) “Caithfear amach uachtarán an tsaoil seo.”—Eoin 12:31, Tiomna Nua le Cosslett Ó Cuinn.

 ÁBHAR MACHNAIMH

Cén chaoi a mbeidh an domhan nuair a chuirfear deireadh lena rialtóir?

Freagraíonn an Bíobla an cheist sin ag SALM 37:10, 11 agus APACAILIPSIS 21:3, 4.