Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Trochgean nei de inhâldsopjefte

Jehovah’s Getugen

Frysk

Lústerje nei God en libje foar altyd

 DIEL 13

Hoe kinne wy God bliid meitsje?

Hoe kinne wy God bliid meitsje?

Doch gjin ferkearde dingen. 1 Korintiërs 6:9, 10

As wy fan Jehovah hâlde, sille wy neat dwaan dêr’t hy in ôfgriis fan hat.

Jehovah wol net dat wy stelle, dronken wurde of drugs brûke.

God hatet moard, abortus en homoseksualiteit. Hy wol ek net dat wy ynklauwerich binne of mei oaren fjochtsje.

Brûk gjin bylden. Doch net oan spiritisme, bygelyks prate mei geasten.

Yn it paradys is gjin plak foar minsken dy’t minne dingen dogge.

 Doch wat goed is. Mattéus 7:12

God is bliid as wy ús bêst dogge op him te lykjen yn ús dwaan en litten.

Wês leaf troch der foar mekoar te wêzen, om elkoar te tinken en mei elkoar te dielen.

Wês earlik.

Bliuw net lilk, mar ferjou elkoar.

Fertel oaren oer Jehovah en wat hy docht.​—Jesaja 43:10.