Trochgean nei de ynhâld

Trochgean nei it sekundêr menu

Jehovah’s Getugen

Frysk

Betink Jezus’ dea

Betink Jezus’ dea

Jehovah’s Getugen betinke ien kear yn it jier de dea fan Jezus sa’t hy dat hawwe woe (Lukas 22:19, 20). Wy noadigje jo fan herte út om dizze belangrike betinking by te wenjen. Dêr sille jo hearre oer wat it libben en de dea fan Jezus foar jo betsjutte kin.