Ano ki le manatu

Ano ki le lisi a kupu mauiga

Le Kau Fakamaoki a Seova

Select language Fakafutuna

Ko Logo Mālilie Mei Le ’Atua!

Ko ā a logo malie mei le ’Atua? Koleā e ma’ua ai ki ai?

E Tokoi Fefe’aki Kiate Koe Le Kaupepa Leinei?

Ko le kaupepa leinei e tokoi atu ke ke fiafia i le ako’i o le Folafola a le ’Atua, le Tosi-Tapu. Ko vāega Tosi-Tapu alā e tu’u i le faka’oki o le palakalafe e lotou fakasā atu pe ma’ua i fea i lau Tosi-Tapu.

Koleā Le Pule’aga o Le ’Atua?

Ko ai le Sau o le Pule’aga o le ’Atua, ti koleā ka fakasoko e le Pule’aga?

Koleā Na Fakataga Ai e Le ’Atua Le Agaveli Mo Le Mamae?

Na kamata fefe’aki le agaveli? Koleā na fakataga ai e le ’Atua le agaveli? E gato loa i se aso?

E Mafai Ke Fiafia Fefe’aki Lou Famili?

Ko Seova, ko le ’Atua fiafia tie loto ke fiafia mo famili. Lau le tokoi aoga mei le Tosi-Tapu ma tagata mo fafine āvaga, mātu’a mo fānau.

E Fefe’aki Lakotou Iloa Le Lotu Mā’oki?

Ko le lotu mā’oki fa’i ko ia e tasi? Tokaga kia koga anei e lima e iloa ai le kau ’atolasio mā’oki.