Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ngam ɗume ekkitaago Bibel?

Ngam ɗume ekkitaago Bibel?

Ekkite bana noy Bibel wallata mon heɓugo jaawaabuuji dow ƴamɗe mawɗe ko laarani duniya.