Lɛ̌kɔ Wá Jehovah Gɔ́n

Jehovah ɖò lɛngbɔ̌ tɔn e bú é ba wɛ, bo ɖò ɖiɖɔ nú we wɛ ɖɔ a ni lɛkɔ wá emi gɔ́n.

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wema-sɛ́dó-mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn elɔ ɖò Mawu sɛntɔ́ e jó wutó ɔ dó lɛ é ylɔ́ wɛ ɖɔ ye ni lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n.

AKPÁXWÉ 1

“Lɛngbɔ̌ ɖé Bú ɔ, Un Na Yì Ba”

Enyi lɛngbɔ̌ ɖé bú ɔ, xó tɔn ko fó ɖò Mawu gɔ́n wɛ à?

AKPÁXWÉ 2

Linkpɔ́n: “Nǔgbomɛ Alɔkpa Alɔkpa lɛ Nɔ Ðò Gò Ján Dó Mǐ Wɛ”

Enyi awakanmɛ kú we ɖó a sɔ́ sixu wà nǔ e a ko nɔ wà nú Jehovah ɖ’ayǐ é ǎ wutu ɔ, wěɖexámɛ e bɔkun é ɖé sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu hlɔnhlɔn tɔn sín lè.

AKPÁXWÉ 3

Akpɔ: Hwenu E “Mɛɖé Wà Nǔ Nyi Dò nú” Mǐ É

Nǔgbododó Biblu tɔn atɔn ɖé lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá nǔ e nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé wà nyi dò nú we é.

AKPÁXWÉ 4

Hwɛ Didó Mɛɖée: “Slá Wǔ nú Mì Bonu Hwɛ E Un Hu ɔ Na Gosin Kɔ Ce”

Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè ayixa mímɛ́ ɖé tɔn gbɔn?

AKPÁXWÉ 5

Lɛ̌kɔ Wá ‘Mɛ E Nyí Lɛngbɔ̌nyitɔ́ Towe, Bo Nɔ Cɔ́ We ɔ Gɔ́n’

Enyi un jló na lɛkɔ wá Jehovah gɔn ɔ, fitɛ un ka na bɛ́sín? Nɛ̌ agun ɔ ka na yí mì gbɔn?

Tasuna

A ka nɔ flín hwenu ɖagbe ɖěɖee a zán ɖó kpɔ́ xá togun Jehovah t ɔn lɛ é à?