Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Zǎn Gbɛ̀ Gbɔn Nùɖiɖi Gblamɛ, Ni Ma Nyí Gbɔn Mimɔ Gblamɛ Ó

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É