Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Etɛ Un ka Na Sɔ́ Gbɛzán Ce Dó Wà?

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É