Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mǐ Ɖò Bǔ Xwédo ɖé Ɖɔhun Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É