Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN Octobre 2015

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É