Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

SINSƐNZƆ́ AXƆSUƉUTO Ɔ TƆN MǏTƆN Juin 2015

ALƆ E JÍ È SIXU YÍ ƉÓ LƐ É