Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wanyiyi Na Vɔ Gbeɖé Ǎ

Wanyiyi Na Vɔ Gbeɖé Ǎ
XLƐ́

(1 Kɔlɛntinu lɛ 13:8)

Yǐ:

 1. 1. Kpɔ́n akpá towe;

  Mǐ bǐ ɖó wanyiyi—

  É ka hán ɖò égbé tawun.

  É nɔ víví nú

  Xɔ́ntɔn enɛ lɛ ɖɔ

  Mǐ ko tɔ́n sín gbɛ̀ enɛ mɛ.

  (JƐ NUKƆN NÚ HANYÍYÍ)

  Wanyi na vɔ gbeɖé ǎ;

  Jehovah wɛ ɖɔ mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jehovah wɛ nɔ na.

  Wanyi wɛ n’i.

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jijɔ taji ɖé wɛ.

  Mǐ nɔ ɖexlɛ́ égbé,

  Bá ɖ’ewu ma nɔte—

  É na vɔ ǎ.

 2. 2. Hweɖelɛnu ɔ,

  Wuvɛ̌ lɛ nɔ wá cí

  Nǔ e hugǎn mǐ é ɖɔhun.

  Nukúnɖiɖó kpo

  Nǔɖiɖi kpo jijla

  Ka nɔ dó gbɔ nú mǐ tawun.

  (JƐ NUKƆN NÚ HANYÍYÍ)

  Wanyi na vɔ gbeɖé ǎ;

  Jehovah wɛ ɖɔ mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jehovah wɛ nɔ na.

  Wanyi wɛ n’i.

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jijɔ taji ɖé wɛ.

  Mǐ nɔ ɖexlɛ́ égbé,

  Bá ɖ’ewu ma nɔte.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jehovah wɛ nɔ na.

  Wanyi wɛ n’i.

  Wanyi na vɔ ǎ—

  Jijɔ taji ɖé wɛ.

  Mǐ nɔ ɖexlɛ́ égbé,

  Bá ɖ’ewu ma nɔte—

  É na vɔ ǎ,

  É na vɔ ǎ,

  É na vɔ ǎ.