Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E È Ðetɔ́n Ðò Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Jí lɛ É

Ðò azǎn kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo gudo ɔ, zǐn azǎn enɛ ɔ bá mɔ alǒ yí nǔ e è ɖetɔ́n ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ jí lɛ é.

 

XLƐ́