Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Zofínkplɔsun 8-14

NƐƐMÍI 5-8

Zofínkplɔsun 8-14
 • Han 123 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nɛɛmíi Nyí Nukúnkpénuwutɔ́ Tewungbeju Ðé”: (Cɛju 10)

  • Nɛɛ 5:1-7—Nɛɛmíi ɖótó togun ɔ bo wà nǔ (w06-EG 1/2 9 akpá. 2)

  • Nɛɛ 5:14-19—Nɛɛmíi sɔ́ éɖée hwe, nyí cejɛnnabinɔ ǎ, bo lɛ́ ɖó ayi te (w06-EG 1/2 10 akpá. 4)

  • Nɛɛ 8:8-12—Nɛɛmíi ɖ’alɔ ɖò nùɖuɖu gbigbɔ tɔn nina togun ɔ mɛ (w06-EG 1/2 11 akpá. 4)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nɛɛ 6:5—Sanbalati sɛ́ wema dó Nɛɛmíi, “é ka sú wema ɔ ǎ.” Etɛwu? (w06-EG 1/2 9 akpá. 3)

  • Nɛɛ 6:10-13—Etɛwu Nɛɛmíi ma ka yí gbè nú nǔ e Cemaya byɔ ɛ é ǎ? (w07-EG 1/7 30 akpá. 15)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Nɛɛ 6:14–7:7a (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Xwlé xota e ɖò Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ sín akpà jí é mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Blǒ mɛ e è xwlé xota e ɖò Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ sín akpà jí, b’ɛ ɖó jlǒ é ɖé bibakpɔ́n sín wazexlɛ́. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) Blǒ wazexlɛ́ Biblu kplɔnkplɔn ɖé tɔn. (bh 28-29 akpá. 4-5)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 62

 • A ka ‘Ðò Biba Wɛ’ À?: (Cɛju 15) Xóɖiɖɔ dó Atɔxwɛ (Gungbe) Zǒsun 15, 2014 tɔn, wexwɛ 3-6 jí gbɔn mɛxo agun tɔn ɖé gblamɛ. Xò video e sín xota nyí Nɔví Sunnu lɛ Emi, Mi Nɔ Ba Azɔ̌ Ðagbe Lɛ bo tɔ́n ɖò JW Télédiffusion jí ɖò Woosun 2015 tɔn mɛ é. Tɛɖɛ̌ nǔ ɖěɖee wu é sɔgbe ɖɔ è ni ɖò biba wɛ é jí, bo tinmɛ lee nɔví sunnu ɖé sixu wà mɔ̌ gbɔn é. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖɔ ye ni ba bo na jɛxa bá nyí devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn kpo mɛxo agun tɔn kpo.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 8 akpá. 17-27 kpo vɔ̌gbɔnji kpo (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 125 kpo Ðɛ Kpo