Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Zofínkplɔsun 22-28

NƐƐMÍI 12-13

Zofínkplɔsun 22-28
 • Han 106 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Wema Nɛɛmíi Tɔn Sín Nùkplɔnmɛ E Nyɔ́ Zán É ɖé Lɛ”: (Cɛju 10)

  • Nɛɛ 13:4-9—Nyì alɔ nú gbɛ̌ nyanya lɛ (w13-EG 15/8 4 akpá. 5-8)

  • Nɛɛ 13:15-21—Sɔ́ nǔ gbigbɔ tɔn lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ (w13-EG 15/8 5-6 akpá. 13-15)

  • Nɛɛ 13:23-27—Cyɔn alɔ Klisanwun e a nyí é jí (w13-EG 15/8 6-7 akpá. 16-18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nɛɛ 12:31—Etɛ mɛ hanjigbɛ́ wè sín tuto e è bló é ka sixu ko tɔ́n kɔ dó? (it-2-F 360 akpá. 6)

  • Nɛɛ 13:31b—Etɛ byɔ wɛ Nɛɛmíi ka ɖè ɖɔ Jehovah ni wà? (w11-EG 1/4 21 akpá. 3-5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Nɛɛ 12:1-26 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Xwlé mɛylɔwema Flǐn tɔn ɔ mɛ e ɖó jlǒ kpɛɖé é ɖé.

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 4) Xwlé mɛylɔwema Flǐn tɔn ɔ kpo Atɔxwɛ ɔ kpo mɛ e ɖó jlǒ tawun é ɖé. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) Zǎn wema Biblu kplɔ́n Mɛ, wexwɛ 206-208 dó tinmɛ Flǐn ɔ nú Biblu kplɔntɔ́ ɖé. Ðɔ lee a sixu d’alɔ nùkplɔntɔ́ ɔ gbɔn bɔ é na wá tɛn tɔn mɛ é n’i.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 5

 • Ylɔ̌ Mɛ E Ðò Xá Towe Mɛ lɛ É Bǐ Dó Flǐn ɔ Tɛnmɛ!”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Tinmɛ lee agun ɔ na gbɔn fí e é nɔ ɖekúnnu gbɔn lɛ é bǐ gbɔn é. Hwenu e a na ɖò akpáxwé “Lee È Sixu Bló Gbɔn É” gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, xò video Flǐn ɔ tɔn. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ ɖɔ ye ni ɖ’alɔ ɖò mɛylɔwema ɔ mímá mɛ mlɛ́mlɛ́, bonu mɛɖebǔ ɖó jlǒ hǔn, ye ni d’afɔ na. Blǒ wazexlɛ́ ɖé.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 9 akpá. 14-24 kpo vɔ̌gbɔnji kpo (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 147 kpo Ðɛ Kpo