Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Zofínkplɔsun 15-21

NƐƐMÍI 9-11

Zofínkplɔsun 15-21
 • Han 84 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mawu Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Nɔ Gudo nú Tuto Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ”: (Cɛju 10)

  • Nɛɛ 10:29-31—Ye yí gbè ɖɔ emi kún na wlí alɔ xá “akɔta e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é” ó (w98-EG 15/10 21 akpá. 11)

  • Nɛɛ 10:33-40—Ye kudeji bo na nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖò ali vovo lɛ nu (w98-EG 15/10 21 akpá. 11-12)

  • Nɛɛ 11:1, 2—Ye sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn bunɔ ɖé (w06-EG 1/2 11 akpá. 6; w98-EG 15/10 22 akpá. 13)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nɛɛ 9:19-21—Nɛ̌ Jehovah ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi nɔ kpé nukún dó togun emitɔn wu gbɔn? (w13-EG 15/9 9 akpá. 9-10)

  • Nɛɛ 9:6–10:1—Kpɔ́ndéwú ɖagbe tɛ Levíi ví lɛ ka zé ɖ’ayǐ nú mǐ dó ɖɛxixo wu? (w13-EG 15/10 22-23 akpá. 6-7)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Nɛɛ 11:15-36 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Zǎn xota “De l’aide pour les familles: Comment se faire de vrais amis” e ɖò Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ mɛ é bo xwlé xójlawema ɔ mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Blǒ mɛ e è xwlé xota “De l’aide pour les familles: Comment se faire de vrais amis” e ɖò Réveillez-vous! yaɖeyaɖe ɔ mɛ, b’ɛ ɖó jlǒ é ɖé bibakpɔ́n sín wazexlɛ́. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) Blǒ wazexlɛ́ Biblu kplɔnkplɔn ɖé tɔn. (bh 32-33 akpá. 13-14)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 19

 • Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, ba dò nú nùkanbyɔ lɛ. Kàn nǔ byɔ wɛnjlatɔ́ e nyí tlɛnnɔ alǒ ee ko wlí alɔ bo ka zán tlɛnmɛninɔ tɔn nú xwè gègě dó wà azɔ̌ d’eji ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ é ɖé klewun. (1Kɔ 7:35) Nyɔna tɛ lɛ sín lè é ka ɖu?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 9 akpá. 1-13 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 76 kpo Ðɛ Kpo