Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NƐƐMÍI 1-4

Nɛɛmíi Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Nugbǒ Ɔ

Nɛɛmíi Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Nugbǒ Ɔ
XLƐ́

455 J.H.M.

 1. Nisáan (Xwèjí./Lido.)

  2:4-6 Nɛɛmíi byɔ gbè bo na vɔ́ Jeluzalɛmu e nyí hɔnkàn sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ tɔn é gbá

 2. Iyyar

 3. Siwani

 4. Tamumuzi (Ayido./Liya.)

  2:11-15 Hwe elɔ nu wɛ Nɛɛmíi na ko wá bo gbéjé dǒ toxo ɔ tɔn kpɔ́n

 5. Ab (Liya./Avivɔ.)

  3:1; 4:1-3 Nukúnvandomɛ ɖò te có, xɔgbigbázɔ́ ɔ bɛ́

 6. Eluli (Avivɔ./Zǒ.)

  6:15 Azǎn 52 gudo ɔ, è bló dǒ ɔ ɖó fó

 7. Tishri