Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Zofínkplɔsun 1-7

NƐƐMÍI 1-4

Zofínkplɔsun 1-7
 • Han 126 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nɛɛmíi Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Nugbǒ Ɔ”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Nɛɛmíi Tɔn ɔ.]

  • Nɛɛ 1:11–2:3—Nukɔnyiyi sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ tɔn wɛ nɔ hɛn awǎjijɛ wá nú Nɛɛmíi (w06-EG 1/2 9 akpá. 7)

  • Nɛɛ 4:8—Nɛɛmíi sɔ́ ayi tɔn bǐ ɖó Jehovah jí bo dó ɖu ɖò mɛ e klán gbè xá sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ lɛ é jí (w06-EG 1/2 10 akpá. 3)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nɛɛ 2:1—Hwetɛnu axɔsuɖuɖu Dada Aatazɛɛzɛsi tɔn ka kpé xwè 20gɔ́ ɔ?

  • Nɛɛ 4:11, 12—Nɛ̌ mɛɖé ka sixu sɔ́ alɔ ɖokpo dó wà xɔvivɔgbázɔ́ ɔ na gbɔn? (w06-EG 1/2 9 akpá. 1)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Nɛɛ 3:1-14 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video; enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Tɛɖɛ̌ lee wɛnjlatɔ́ lɛ sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te gbɔn é jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 103

 • Sɔnǔ Ð’ayǐ Dìn Bá Nyí Gbexosin-Alijitɔ́ Alɔgɔtɔ́ Tɔn Ðò Xwèjísun Alǒ Lidosun Mɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Ðɔ xó dó nǔ taji e ɖò xota Yidogọna Ayajẹ Towe to Ojlẹ Oflin Tọn Ehe Mẹ!mɛ lɛ é jí. (km-EG 2/14 2) Tɛɖɛ̌ jí ɖɔ nǔ sísɔ́ ɖ’ayǐ jɛ nukɔn ɖò dandan. (Nùnywɛxó 21:5) Kàn nǔ byɔ wɛnjlatɔ́ e nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn wá yì é wè. Tagba tɛ lɛ jí ye ka ɖu ɖè? Awǎjijɛ tɛ lɛ ye ka mɔ?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 8 akpá. 1-16 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 135 kpo Ðɛ Kpo