Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xwèjísun 7-13

ƐSITƐ́Ɛ 6-10

Xwèjísun 7-13
 • Han 131 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ɛsitɛ́ɛ Wà Nǔ kpo Cejɛnnabi Ma Ðó kpo nú Jehovah kpo Togun Tɔn Kpo”: (Cɛju 10)

  • Ɛst 8:3, 4—Ɛsitɛ́ɛ ɖò ayijayǐ mɛ có, é zé gbɛ̀ tɔn ɖó axɔ nu dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ (ia 143 akpá. 24-25)

  • Ɛst 8:5—Ɛsitɛ́ɛ wà nǔ xá Zɛɛzɛsi kpo ayiɖote kpo (w06-EG 1/3 11 akpá. 8)

  • Ɛst 8:17—Mɛ gègě huzu Jwifu (w06-EG 1/3 11 akpá. 3)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ɛst 8:1, 2—Nɛ̌ nǔ e Jakɔbu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖò kúzan jí, bo ɖɔ Bɛnjamɛ́ɛ na ‘má nǔ e é wlí lɛ é gbadanu’ é ka jɛ gbɔn? (ia 142, gbàví)

  • Ɛst 9:15, 16—Gbeta ɔ ɖɔ ɖɔ Jwifu lɛ hɛn ɔ ye na bɛ́ dɔkun mɛ lɛ tɔn có, nɛ̌ ka gbɔn bɔ ye ma ka wà mɔ̌ ǎ? (w06-EG 1/3 11 akpá. 4)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Ɛst 8:1-9 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 118

 • Mi Yí Jonɔ Mǐtɔn Lɛ”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Byɔ wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ lè ɖagbe ɖěɖee ye mɔ, ɖó ye sɔ́ jlǒ dó yí mɛ e wá Flǐn lɛ é wutu é. Nǔ è ni bló lee é nyí gbɔn wá yì é ɖagbe ɖokpo sín wazexlɛ́.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 10 akpá. 12-21, vɔ̌gbɔnji (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 147 kpo Ðɛ Kpo