Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xwèjísun 14-20

JƆBU 1-5

Xwèjísun 14-20
 • Han 89 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jɔbu Nɔ Gbeji Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Mɛ”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn ɔ.]

  • Jɔb 1:8-11—Satáan mɔ xó ɖɔ dó gbejininɔ Jɔbu tɔn wu (w11-EG 15/5 17 akpá. 6-8; w09-EG 15/4 3 akpá. 3-4)

  • Jɔb 2:2-5—Satáan mɔ xó ɖɔ dó gbejininɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ tɔn wu (w09-EG 15/4 4 akpá. 6)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jɔb 1:6; 2:1—Mɛ̌ ɖětɛ lɛ è ka na gbè bɔ ye wá Jehovah nukɔn? (w06-EG 15/3 13 akpá. 6)

  • Jɔb 4:7, 18, 19—Linlin e ma sɔgbe ǎ é tɛ Elifazi ka xwlé Jɔbu? (w14-EG 15/3 13 akpá. 3; w05-EG 15/9 26 akpá. 4-5; w95-F 15/2 27 akpá. 5-6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Jɔb 4:1-21 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: w16.3 sín akpà—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te. (Cɛju 2)

 • Mɛbakpɔ́n: w16.3 sín akpà—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. (Cɛju 4)

 • Biblu Kplɔnkplɔn: fg nùkplɔnkplɔn 2gɔ́ ɔ, akpá. 2-3 (Cɛju 6)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 88

 • Lidǒ Ðò Kɔgbidinúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn! (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video jw.org tɔn Lidǒ Ðò Kɔgbidinúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn! ɔ. (Zǐn LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS.) Enɛ gudo hǔn, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ: Kɔgbidinúmɛ alɔkpa tɛ lɛ vǐ lɛ ka nɔ mɔ ɖò wemaxɔmɛ? Nɛ̌ ye ka sixu zán nugbodòdó e ɖò Tíntɔ́n 23:2 mɛ é gbɔn? Nǔ ɛnɛ tɛ lɛ ye ka sixu bló bá mɔ tɛn dó lidǒ ɖò kɔgbidinúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn nukɔn lobo na kpó ɖò gbeji? Byɔ mɛ winnyawinnya lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ lee ye ko ɖu ɖò kɔgbidinúmɛ lɛ jí kpɔ́n gbɔn é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 11 akpá. 1-11 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 149 kpo Ðɛ Kpo