Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

4-10 Septembre

Ezekiyɛli 42-45

4-10 Septembre
 • Han 26 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • È Vɔ́ Sinsɛn-Biblo Mimɛ̌ ɔ Ð’ayǐ!”: (Cɛju 10)

  • Eze 43:10-12​—È sɔ́ nǔ nú nǔmimɔ tɛmpli tɔn e Ezekiyɛli mɔ é bá dó sísɛ́ Jwifu e ɖò kannumɔgbenu lɛ é bonu ye na lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bo lɛ́ na ye jiɖe ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖ’ayǐ dó tɛn ɖaxó e sɔgbe ɖɔ é ni nɔ é mɛ (w99-EG 1/3 8 akpá. 3; it-2-F 1052 akpá. 8)

  • Eze 44:23​—Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ na kplɔ́n nǔ togun ɔ dó “vogbingbɔn e ɖò nǔ e nyí nǔ mímɛ́ é kpo nǔ e nyí nǔ blíblí é kpo mɛ é” wu

  • Eze 45:16​—Togun ɔ na nɔ gudo nú mɛ ɖěɖee Jehovah sɔ́ bɔ ye na kpé nukún dó nǔ wu lɛ é (w99-EG 1/3 10 akpá. 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eze 43:8, 9​—Nɛ̌ Izlayɛli ka sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn xò kɔ́ gbɔn? (it-2-F 412 akpá. 8)

  • Eze 45:9, 10​—Etɛ Jehovah ka nɔ byɔ ɖò mɛ e jló na nyɔ́ nukún tɔn mɛ lɛ é sí hwebǐnu? (it-2-F 87)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eze 44:1-9

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, bo ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN