Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

25 Septembre–1 Octobre

DANIYƐLI 3:31–6:29

25 Septembre–1 Octobre
 • Han 67 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • A ka Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ Zɔn Mǐ Yì À?”: (Cɛju 10)

  • Da 6:8-11​—Daniyɛli sɔ́ gbɛ̀ tɔn ɖ’axɔ́ nu bo na dó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ zɔn mǐ yì (w10-EG 15/11 6 akpá. 16; w06-EG 1/11 24 akpá. 12)

  • Da 6:17, 21​—Axɔsu Daliwusi ɖ’ayi wu ɖɔ Daniyɛli kpo Jehovah kpo vɛ́ tawun (w03-EG 15/9 15 akpá. 2)

  • Da 6:23, 24​—Jehovah dó nú Daniyɛli ɖó sɛ̀n e é sɛ̀n ɛ majomajo é wu (w10-EG 15/2 18 akpá. 15)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Da 4:7, 8, 17-19​—Etɛ atín ɖaxó gɛnnyigɛnnyi e Nabukodonɔzɔ́ɔ mɔ ɖò dlɔ̌ mɛ é ka nɔte na? (w07-EG 1/9 18 akpá. 5)

  • Da 5:17, 29​—Etɛwu Daniyɛli ka gbɛ́ nǔ e Axɔsu Bɛlucasáa na ɛ lɛ é jɛ nukɔn, bo ka wá yí ye ɖò nukɔnmɛ? (w88-F 1/10 30 akpá. 3-5; dp-EG 109 akpá. 22)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Da 4:26-34

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) inv

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) inv​—Mɛ ɔ ko yí mɛylɔwema kplé tɔn ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 120 akpá. 16​—Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ ɖɔ enyi hagbɛ̌ xwédo tɔn tɔn ɖé na bo klán gbè xá ɛ hǔn, é ni nɔ gbeji.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN