Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Septembre 2017

11-17 Septembre

EZEKIYƐLI 46-48

11-17 Septembre
 • Han 134 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nyɔna Ðěɖee Sín Vivǐ Izlayɛli E È Vɔ́ Ð’ayǐ É Na Ðu lɛ É”: (Cɛju10)

  • Eze 47:1, 7-12​—Tò e è vɔ́ ɖ’ayǐ é na ɖè sínsɛ́n tɔ́n (w99-EG 1/3 10 akpá. 11-12)

  • Eze 47:13, 14​—Xwédo ɖokpo ɖokpo na yí gǔ tɔn (w99-EG 1/3 10 akpá. 10)

  • Eze 48:9, 10​—Cobonu è na má ayikúngban ɔ nú togun ɔ ɔ, è na zé akpáxwé bunɔ ɖé ɖó vo b’ɛ na “nyí” Jehovah tɔn

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eze 47:1, 8; 48:30-31, 32-34​—Etɛwu Jwifu e yì kannumɔgbenu lɛ é ma ka ɖó nukún ɖɔ tɛmpli sín nǔmimɔ e Ezekiyɛli mɔ é sín gǒflɛ́mɛ ɖokpo ɖokpo ni jɛnu tlɔlɔ ǎ? (w99-EG 1/3 11 akpá 14)

  • Eze 47:6—Etɛwu è ka ylɔ Ezekiyɛli ɖɔ “gbɛtɔ́” alǒ “gbɛtɔ́ví”? (it-1-F 903)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eze 48:13-22

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) wp17.5 sín akpà​—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) wp17.5​—Mɛ ɔ ko yí xójlawema ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é, lobo xwlé è wema Biblu kplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn ɖé.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 34 akpá. 17​—Ylɔ̌ mɛ ɔ ɖɔ é ni wá kplé.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN