Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

19-25 Septembre

Ðɛhan 135-141

19-25 Septembre
 • Han 59 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Lee Jehovah Bló Mǐ Gbɔn É Jiwǔ Tawun”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 139:14—Tamɛ linlin dó azɔ̌ e Jehovah wà lɛ é jí nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ dokú n’i tawun (w07-EG 15/6 21 akpá. 1-4)

  • Ðɛ 139:15, 16, NWT—Nuvikún gǔɖuɖu tɔn lɛ kpo nuvikún ɖevo e ɖò lan mǐtɔn mɛ lɛ é kpo xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖó hlɔnhlɔn bo lɛ́ nyɔ̌nùí tawun (w07-EG 15/6 22-23 akpá. 7-11)

  • Ðɛ 139:17, 18—Gbɛtɔ́ lɛ gbɔn vo tawun ɖò lee ye nɔ zán gbè kpo linlin kpo gbɔn é mɛ (w07-EG 15/6 23 akpá. 12-13; w06-EG 1/9 16 akpá. 7)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 136:15—Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɛ wemafɔ elɔ ka na dó tan e ɖò Tíntɔ́n mɛ é wu? (it-1-F 849 akpá. 6)

  • Ðɛ 141:5—Mɔjɛmɛ tɛ Axɔsu Davidi ka ɖó? (w15-EG 15/4 31 akpá. 1)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 139:1-24

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) wp16.5 16

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) wp16.5 16—Ylɔ̌ mɛ ɔ ɖɔ é ni wá kplé.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) fg nùkplɔnkplɔn 8 akpá. 8—D’alɔ nùkplɔntɔ́ ɔ bonu é ni mɔ lee é sixu zán nǔ e mi kplɔ́n é gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 57

 • Hɔn nú Fɛ́ca Elɔ lɛ Hwenu E A Ðò Biblu Kplɔ́n Xá Mɛ Wɛ É”: (Cɛju 15) Ðɔ xó ɖó kpɔ́ dó xota ɔ jí, enɛ gudo hǔn, xò video akpáxwé wenɔ e xlɛ́ lee è zán wema Biblu Kplɔ́n Mɛ wexwɛ 29, akpáxwé 7gɔ́ ɔ dó kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é, nyanya ɔ kpo ɖagbe ɔ kpo, bo ɖɔ xó d’eji. Wɛnjlatɔ́ lɛ ɖó na xwedó ɖò wema yeɖesunɔ tɔn mɛ. Flín mɛ ɖěɖee è nɔ ɖè wemaxɔmɛvi sín azɔ̌ na lɛ é ɖɔ alɔ nyinyi nú fɛ́ca enɛ lɛ na d’alɔ ye bɔ ye na nɔ fó azɔ̌ yetɔn dó ganmɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn kpo wemata 1 akpá. 1-10 kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 30 kpo Ðɛ Kpo