Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Septembre 2016

12-18 Septembre

Ðɛhan 120-134

12-18 Septembre
 • Han 33 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Alɔdo ɔ, Mawu Mavɔmavɔ Gɔ́n Wɛ É Nɔ Gosin Wá nú Mì”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 121:1, 2—Ðó Jehovah wɛ dá nǔ bǐ wutu ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ganjɛ wǔ tɔn (w04-EG 15/12 12 akpá. 3)

  • Ðɛ 121:3, 4—Jehovah nɔ ɖò acéjí dó hudo mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ tɔn wu (w04-EG 15/12 12 akpá. 4)

  • Ðɛ 121:5-8—Jehovah nɔ cyɔn alɔ togun tɔn jí hwebǐnu (w04-EG 15/12 13 akpá. 5-7)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 123:2—Nùkplɔnmɛ tɛ ka ɖò nùjlɛdonǔwu e ɖɔ “mɛsɛntɔ́ nɔ ɖò gǎn tɔn lɔ nu kpɔ́n wɛ” é mɛ? (w06-EG 1/9 15 akpá. 3)

  • Ðɛ 133:1-3—Ðɔ nùkplɔnmɛ e ɖò ɖɛhan enɛ mɛ é ɖokpo. (w06-EG 1/9 16 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 127:1–129:8

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 114

 • Jehovah Wà Ðagbe nú Mì Tawun: (Cɛju 15) Xò video jw.org tɔn ɔ. (Zǐn NǓ E KÀN MǏ LƐ É > NǓWIWA MǏTƆN LƐ.) Ðɔ xó dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí: Nɛ̌ Jehovah ka d’alɔ Crystal gbɔn? Akpàkpà tɛ enɛ ka sɔ́ ɛ? Enyi linlin masɔgbe lɛ ɖi bú i ɔ, etɛ é ka nɔ wà? Alɔ tɛ Crystal sín kpɔ́ndéwú ka dó we?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia Tasuna akpá. 1-13

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 119 kpo Ðɛ Kpo