Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

22-28 Octobre

JAAN 15-17

22-28 Octobre
 • Han 129 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Nyí Gbɛ̀ ɔ Tɔn Ǎ”: (Cɛju 10)

  • Jn 15:19—Ahwanvu Jezu tɔn lɛ “nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ” (“gbɛ̀” tinmɛ ɖevo dó Jn 15:19 jí, nwtsty)

  • Jn 15:21—È gbɛ́ wǎn nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖó nyikɔ tɔn wu (“ɖó nyikɔ ce wutu” tinmɛ ɖevo dó Jn 15:21 jí, nwtsty)

  • Jn 16:33—Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sixu ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí éɖɔhun (it-1-F 555)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 17:21-23—Ali tɛ nu ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka na nyí “ɖokpo” ɖè? (“ɖokpo” tinmɛ ɖevo dó Jn 17:21 jí, nwtsty; “nǔ bǐ na dó sixu vɔ ɖò bǔninɔ yetɔn wu” tinmɛ ɖevo dó Jn 17:23 jí, nwtsty)

  • Jn 17:24—Etɛ ka nyí tinmɛ “ɖó gbɛ̀ ɔ” tɔn? (“ɖó gbɛ̀ ɔ” tinmɛ ɖevo dó Jn 17:24 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 17:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN