Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

15-21 Octobre

JAAN 13-14

15-21 Octobre
 • Han 100 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Kpɔ́ndéwú ɖé Wɛ É Nyí, Bɔ Un Na Mi”: (Cɛju 10)

  • Jn 13:5—Jezu klɔ́ afɔ nú ahwanvu lɛ (“jɛ afɔ klɔ́ nú ahwanvu tɔn lɛ jí” tinmɛ ɖevo dó Jn 13:5 jí, nwtsty)

  • Jn 13:12-14—Ahwanvu lɛ ɖó na nɔ ‘klɔ́ afɔ nú yeɖée’ (“ɖó na” tinmɛ ɖevo dó Jn 13:14 jí, nwtsty)

  • Jn 13:15—Ahwanvu Jezu tɔn lɛ bǐ ɖó na xwedó mɛɖéesɔ́hwe tɔn sín kpɔ́ndéwú (w99-EG 1/3 31 akpá. 1)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 14:6—Nɛ̌ Jezu ka “nyí ali ɔ, bo nyí nǔgbo ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ” gbɔn? (“Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nǔgbo ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ” tinmɛ ɖevo dó Jn 14:6 jí, nwtsty)

  • Jn 14:12—Nɛ̌ mɛ ɖěɖee ɖó nǔɖiɖi nú Jezu lɛ é ka na ‘jlɛ́ nǔ hú’ i gbɔn? (“jlɛ́ nǔ … hú mɔ̌” tinmɛ ɖevo dó Jn 14:12 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 13:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN