Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

1-7 Octobre

JAAN 9-10

1-7 Octobre
 • Han 25 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Nɔ Kpé Nukún Dó Lɛngbɔ̌ Tɔn lɛ Wu(Cɛju 10)

  • Jn 10:1-3, 11, 14-15—Jezu, “lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɖagbe ɔ,” tuùn lɛngbɔ̌ tɔn lɛ bo nɔ sú hudo yetɔn lɛ sín dò ganji (“Lɛngbɔ̌kpó” ɖiɖe dó Jn 10:1 jí, nwtsty; w11-EG 15/5 7-8 akpá. 5)

  • Jn 10:4, 5—Lɛngbɔ̌ lɛ nɔ tuùn Jezu sín gbè, é nyí jonɔ lɛ tɔn ǎ (cf-F 124-125 akpá. 17)

  • Jn 10:16—Lɛngbɔ̌ Jezu tɔn lɛ nɔ ɖu vivǐ bǔninɔ tɔn (“kplá . . . wá” tinmɛ ɖevo dó Jn 10:16 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 9:38—Nya e nyí nukúntíntɔ́nnɔ nǔbyɔɖutɔ́ ɖ’ayǐ é ɖekɔ́ nú Jezu. Etɛ ka nyí tinmɛ tɔn? (“ɖekɔ́ n’i” tinmɛ ɖevo dó Jn 9:38 jí, nwtsty)

  • Jn 10:22—Etɛ ka nyí sinsɛnxɔ sísɔ́ d’alɔ mɛ nú Mawu sín xwè ɔ? (“Xɔ Sísɔ́ D’alɔ Mɛ nú Mawu Sín Xwè” tinmɛ ɖevo dó Jn 10:22 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 9:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 62

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 15)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 37

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 3 kpo Ðɛ Kpo