Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Octobre 2017

9-15 Octobre

DANIYƐLI 10-12

9-15 Octobre
 • Han 31 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Mɔ Sɔgudo Axɔsu lɛ Tɔn Sɛ́dó”: (Cɛju 10)

  • Da 11:2​—Axɔsu ɛnɛ tɔ́n ɖò Axɔsuɖuto Pɛsi tɔn mɛ (dp-EG 212-213 akpá. 5-6)

  • Da 11:3​—Alexandre Ðaxó ɔ xwetɔ́n (dp-EG 214 akpá. 8)

  • Da 11:4​—È má axɔsuɖuto Alexandre tɔn ɖó ɛnɛ (dp-EG 215 akpá. 11)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Da 12:3​—Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “mɛ e na ɖó nùnywɛ lɛ” é? Hwetɛnu ye ka “kɔ́n nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ sín ɖɛkpɛ ɖɔhun”? (w13-EG 15/7 13 akpá. 16, tinmɛ e ɖò vivɔnu é)

  • Da 12:13​—Ali tɛ nu Daniyɛli ka na “fɔ́n site” ɖè? (dp-EG 315 akpá. 18)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Da 11:28-39

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g17.5 sín akpà​—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g17.5 sín akpà​—È ko xwlé xójlawema ɔ mɛ ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Gbɛkan dó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ nu lobo sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w16.11 5-6 akpá. 7-8​—Xota: Nɛ̌ Mǐ ka Ðó Na Nɔ Na Akɔnkpinkpan Mɛ Jehovah Ðɔhun Gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN