Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

2-8 Octobre

DANIYƐLI 7-9

2-8 Octobre
 • Han 116 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔɖɔɖ’ayǐ Daniyɛli Tɔn Ðɔ Hwenu E Mɛsiya ɔ Na Wá Dó É”: (Cɛju 10)

  • Da 9:24​—Vɔsisa Mɛsiya ɔ tɔn hun hwɛsɔkɛ mɛ sín ali (it-2-F 998 akpá. 1)

  • Da 9:25​—Mɛsiya ɔ wá ɖò xwè 483 lɛ sín vivɔnu (it-2-F 996 akpá. 6)

  • Da 9:26, 27a, nwt​—È hu Mɛsiya ɔ ɖò xwè tɛnwe donu 70gɔ́ ɔ tɛntin (it-2-F 997 akpá. 1, 4)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Da 9:24​—Hwetɛnu è ka kɔn ami dó “goxɔ mímɛ́ bǐ ɔ” jí? (w01-EG 15/5 27)

  • Da 9:27, nwt​—Akɔjijɛ tɛ è ka hɛn ɖó te nú mɛ gègě kaka jɛ xwè tɛnwe donu 70gɔ́ ɔ sín vivɔnu alǒ 36 H.M. tɔn? (w07-EG 1/9 20 akpá. 4)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Da 7:1-10

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni yawu d’afɔ nú jlǒ ɖebǔ e mɛɖé na ɖexlɛ́ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN