Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

10-16 Octobre

NÙNYWƐXÓ 7-11

10-16 Octobre
 • Han 32 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ma Lɔn Bonu Ayi Towe Ni Zɛ Gbě Ó”: (Cɛju 10)

  • Nùx 7:6-12—Mɛ e ma nɔ ɖó ayi te ǎ lɛ é nɔ sɔ́ gbɛ̀ yetɔn ɖó axɔ nu ɖò gbigbɔ lixo hwɛhwɛ (w00-EG 15/11 29-30)

  • Nùx 7:13-23—Gbeta e ma sɔgbe ǎ lɛ é kɔn wìwá sixu dɔn mɛ dó hɔzɔ mɛ (w00-EG 15/11 30-31)

  • Nùx 7:4, 5, 24-27—Nùnywɛ kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo na cyɔn alɔ mǐ jí (w00-EG 15/11 29, 31)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nùx 9:7-9—Etɛ lee mǐ nɔ yí gbè nú wěɖexámɛ lɛ gbɔn é ka nɔ ɖexlɛ́ dó mɛ alɔkpa e mǐ nyí é wu? (w01-EG 15/5 29-30)

  • Nùx 10:22—Etɛ lɛ ka ɖò nyɔna Jehovah tɔn lɛ mɛ ɖò égbé? (w06-EG 15/5 26-30 akpá. 3-16)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Nùx 8:22–9:6

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g16.5 sín akpà—Ylɔ̌ mɛ ɔ nú kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g16.5 sín akpà—Ylɔ̌ mɛ ɔ nú kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 176 akpá. 5-6—Ylɔ̌ nùkplɔntɔ́ ɔ nú kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 83

 • Nǔ E Gbɛ̌ Towe lɛ Nɔ Ðɔ É: Alokan (Nùx 10:19): (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Bo na dó bɛ́ ɔ, xò video ɔ Nǔ E Gbɛ̌ Towe lɛ Nɔ Ðɔ É: Alokan. Enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó xota jw.org tɔn e nyí “Les SMS : que faut-il savoir ?” Etɛ Un ka Ðó Na Tuùn Dó Wema-Sɛ́dó-Mɛ Ðò Alokan Jí Wu?” é jí. Tɛɖɛ̌ nǔ ɖěɖee ɖò xotalá “SMS : quelques astuces” glɔ lɛ é jí.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 2 akpá. 13-22

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 152 kpo Ðɛ Kpo

  Nùflínmɛ: Xò han yɔyɔ̌ ɔ azɔn ɖokpo hwɛ̌ cobonu è ni jì.