Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùxwásun 9-15

ÐƐHAN 1-10

Nùxwásun 9-15
 • Han 99 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Fífá Mɛ Ninɔ Xá Jehovah Byɔ Ðɔ Mǐ Ni Sɔ́ Vǐ Tɔn Jezu Sù”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Ðɛhan Tɔn ɔ.]

  • Ðɛ 2:1-3—È ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ è na gbɛ́ wǎn nú Jehovah kpo Jezu kpo (w04-EG 15/7 16-17 akpá. 4-8; it-1-F 522; it-2-F 271 akpá. 2)

  • Ðɛ 2:8-12—Mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ Axɔsu yí ami dó ɖè Jehovah tɔn sù lɛ é kɛɖɛ wɛ na gán (w04-EG 1/8 5 akpá. 2-3)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 2:7—Etɛ ka nyí “gbeta e Mawu ɖetɔ́n é”? (w06-EG 15/5 17 akpá. 6)

  • Ðɛ 3:3—Etɛwu è ka zán xókwin Agbɔ̌n ɔ ɖò Ðɛhan lɛ mɛ? (w06 15/5 18 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 8:2–9:2-11

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) w16.5 sín akpà—Xà wemafɔ ɖé ɖò alokan alǒ tablɛti jí.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) w16.5 sín akpà—Xà wemafɔ lɛ ɖò JW Library jí bonu xwétɔ́ ɔ ni dó sixu mɔ lee Biblu e ɖò anɔnugbe tɔn mɛ é lilɛ ye dó é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 12 akpá. 12-13—Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ ɖɔ é ni JW Library dó alokan alǒ tablɛti tɔn jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 138

 • Ðǒ Sísí nú Xwé Jehovah Tɔn: (Cɛju 5) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video jw.org tɔn Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Ðǒ Sísí nú Xwé Jehovah Tɔn ɔ. (Zǐn NÙKPLƆNMƐ BIBLU TƆN LƐ > YƆKPƆVU LƐ.) Enɛ gudo hǔn, ylɔ yɔkpɔvu ɖé lɛ dó ataa ɔ jí, bo kàn nǔ byɔ ye dó video ɔ jí.

 • Nyikɔ Mawu Tɔn Ðò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É Mɛ: (Cɛju 10) Xóɖiɖɔ dó xota Nudọnamẹ Dogọ A4 Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn e è vɔ́ jla ɖó é tɔn jí.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 15 akpá. 1-14, gbàví “Nùkanbyɔ lɛ Dó Ɛsitɛ́ɛ Wu” e ɖò wemata 16gɔ́ ɔ mɛ é

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 11 kpo Ðɛ Kpo