Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùxwásun 30–Ayidosun 5

ÐƐHAN 26-33

Nùxwásun 30–Ayidosun 5
 • Han 23 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔ Jehovah Ni Na Akɔnkpinkpan We”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 27:1-3—Tamɛ linlin dó lee Jehovah nyí weziza mǐtɔn gbɔn é jí na na mǐ akɔnkpinkpan (w12-EG 15/7 22-23 akpá. 3-6)

  • Ðɛ 27:4—Lee sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ xɔ akwɛ sɔ́ é tuùntuùn nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ (w12-EG 15/7 24 akpá. 7)

  • Ðɛ 27:10—Jehovah ɖò gbesisɔmɛ bo na d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ hwenu e mɛ ɖevo lɛ ɖè alɔ sín kàn yetɔn mɛ é (w12-EG 15/7 24 akpá. 9-10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 26:6—Nɛ̌ mǐ ka nɔ lɛlɛ̌ dó vɔsakpe Jehovah tɔn Davidi ɖɔhun gbɔn? (w06-EG 15/5 19 akpá. 11)

  • Ðɛ 32:8—Lè tɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Jehovah tɔn ka sixu na mɛɖé? (w09-F 1/6 5 akpá. 3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 32:1–33:8

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) kt—Xà wemafɔ ɖokpo ɖò alokan alǒ tablɛti ɖé jí.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Blǒ lee è sixu xwlé Biblu kplɔnkplɔn mɛ e a nɔ fɔ xójlawema lɛ yì jó na é ɖé gbɔn é sín wazexlɛ́, gbɔn video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? xíxlɛ́ ɛ ɖò JW Library jí gblamɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) jl nùkplɔnkplɔn 9gɔ́ ɔ—Xlɛ́ nùkplɔntɔ́ ɔ lee é sixu zán JW Library dó sɔnǔ nú kplé lɛ gbɔn é ɖò klewun mɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 130

 • Hudo agun tɔn lɛ: (Cɛju 15) Alǒ mi sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nùkplɔnmɛ e ɖò Annuaire mɛ lɛ é jí. (yb16-F 112-113; 135-136)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 16 akpá. 16-29, gbàví “Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé Jɛ”, vɔ̌gbɔnji

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 16 kpo Ðɛ Kpo